._33.Какъв е Размерът на Данъка за Малки и Големи Кораби.

       • Годишният данък за малки и големи кораби се определя от Общинският съвет, в зависимост от тяхната товароносимост, определена в бруто тонове.

       • Годишният данък за кораби, вписани като малки, и тези, плаващи по вътрешни води, без яхтите и скутерите, е в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон.

       • Годишният данък за кораби, вписани като големи кораби, без яхти, скутери, влекачи и тласкачи, е в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително, плюс от 0,10 до 0,30 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона.

       (чл.**, т.* и т.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник