._32.Какъв е Размерът на Данъка за Мотопеди, Мотоциклети, Триколки Моторни Шейни,

       • Годишният данък за мотопеди и мотоциклети се определя от Общинския съвет в следните граници:

            - За мотопеди (до 50 куб. см. включително) – от 10 до 30 лв.;

            - За мотоциклет до 125 куб. см. включително – от 12 до 36 лв.;

            - За мотоциклет от 125 до 250 куб. см. включително – от 25 до 75 лв.;

   - За мотоциклет от 250 до 350 куб. см. включително – от 35 до 105 лв.;

   - За мотоциклет от 350 до 490 куб. см. включително – от 50 до 150 лв.;

   - За мотоциклет от 490 до 750 куб. см. включително – от 75 до 225 лв.;

   - За мотоциклет над 750 куб. см. – от 100 до 300 лв. (чл.**, ал.* от ЗМДТ)

       • Годишният данък за триколесно превозно средство се определя от Общинския съвет в следните граници:

            - До 400 кг. включително – от 4 до 12 лв.;

            - Над 400 кг. – от 6 до 18 лв. (чл.**, ал.* от ЗМДТ)

       • Годишният данък за моторни шейни и четириколесни превозни средства с маса без товара не повече от 400 кг. (например ATV или бъги) се определя от Общинския съвет, в границите от 30 до 150 лв. (чл.**, ал.** от ЗМДТ)

       (чл.**, ал.*, ал.* и ал.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник