._34.Какъв е Размерът на Данъка за Джетове, Яхти, Скутери, Влекачи, Тласкачи и др.

       • Годишният данък за малките плавателни съдове се определя от Общинският съвет, в зависимост от техния вид.

       • Годишният данък за джетове е в размер от 100 до 300 лв. за брой.

       • Годишният данък за ветроходни и моторни яхти е в размер от 20 до 60 лв. за всеки започнат бруто тон.

       • Годишният данък за скутери е в размер от 2,70 до 8,10 лв. за киловат.

       • Годишният данък за влекачи и тласкачи е в размер от 0,14 до 0,42 лв. за киловат.

       • Годишният данък за речни несамоходни плавателни съдове е в размер от 0,50 до 1,50 лв. за тон максимална товароподемност.

(чл.**, т.*, т.*, т.*, т.* и т.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник