._25.Кои Лица са Освободени от Плащане на Данък Върху Превозните Средства.

       • Освобождават се от данък следните превозни средства:

- На държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, като линейки, пожарни и други;

- На дипломатически представителства и консулства;

- На Българския Червен кръст, когато се ползват за дейността му;

- Лек автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100%, с обем на двигателя до 2 000 куб. см. и мощност до 117,64 kW (160 к.с.);

- електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства – категории L5e, L6e и L7e.

(чл.**, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник