._72.Какъв е Размерът на Данъка Върху Таксиметровия Превоз.

       • Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници е в размер от 300 до 1 000 лв. за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

       • Всяка община, чрез наредба на Общинския съвет, определя размера на данъка върху таксиметровия превоз на пътници в горните граници.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник