._35.Какъв е Размерът на Данъка за Самолети, Вертолети, Планери и Балони.

       • Годишният данък за въздухоплавателни средства се определя от Общинския съвет, в зависимост от техния вид.

       • Годишният данък за самолети и вертолети е в размер от 20 до 40 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло.

 • Годишният данък за параплан и делтаплан е в размер от 12 до 24 лв.

 • Годишният данък за мотоделтаплан е в размер от 20 до 40 лв.

 • Годишният данък за свободен балон и планер е в размер от 30 до 60 лв.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник