Съдебна Практика към тема Социално и Здравно Осигуряване

 1. РЕШЕНИЕ №142 ОТ 05.06.2014 Г. ПО ГР.Д. №6067/2013 Г., Г.К., ІІІ Г.О. НА ВКС
 2. РЕШЕНИЕ № 292 ОТ 11.01.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 14312/2015 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 3. РЕШЕНИЕ № 12875 ОТ 26.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 7269/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 4. РЕШЕНИЕ № 6296 ОТ 19.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 2842/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 5. РЕШЕНИЕ № 15852 ОТ 21.12.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 4364/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 6. РЕШЕНИЕ № 95 ОТ 06.01.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 1735/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 7. РЕШЕНИЕ № 9807 ОТ 21.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 13730/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 8. РЕШЕНИЕ № 5089 ОТ 24.04.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 5648/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 9. РЕШЕНИЕ № 13587 ОТ 09.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 6246/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 10. РЕШЕНИЕ № 14440 ОТ 28.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 10985/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 11. РЕШЕНИЕ № 7336 ОТ 12.06.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 6739/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 12. РЕШЕНИЕ № 4038 ОТ 03.04.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 4181/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 13. РЕШЕНИЕ № 13893 ОТ 16.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 11246/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 14. РЕШЕНИЕ № 13388 ОТ 07.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 6606/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 15. РЕШЕНИЕ № 4419 ОТ 07.04.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 3794/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 16. РЕШЕНИЕ № 12229 ОТ 13.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 4022/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 17. РЕШЕНИЕ № 3854 ОТ 29.03.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 80/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 18. РЕШЕНИЕ № 11095 ОТ 25.09.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 1339/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 19. РЕШЕНИЕ № 3637 ОТ 23.03.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 4282/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 20. РЕШЕНИЕ № 6460 ОТ 23.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8830/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 21. РЕШЕНИЕ № 12853 ОТ 25.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8211/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 22. РЕШЕНИЕ № 6349 ОТ 22.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 2009/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 23. РЕШЕНИЕ №12462 ОТ 17.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. №13631/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 24. РЕШЕНИЕ № 7296 ОТ 12.06.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 5755/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 25. РЕШЕНИЕ № 6517 ОТ 23.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 2428/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 26. РЕШЕНИЕ №12111 ОТ 11.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. №7899/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 27. РЕШЕНИЕ №5680 ОТ 05.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. №5299/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 28. РЕШЕНИЕ № 12068 ОТ 11.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8498/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 29. РЕШЕНИЕ № 5798 ОТ 10.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 6293/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 30. РЕШЕНИЕ № 10194 ОТ 01.08.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 2467/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 31. РЕШЕНИЕ № 8627 ОТ 04.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 12902/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 32. РЕШЕНИЕ № 5448 ОТ 02.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 10757/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 33. РЕШЕНИЕ № 12065 ОТ 11.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8496/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 34. РЕШЕНИЕ № 8213 ОТ 27.06.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 10949/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 35. РЕШЕНИЕ № 8615 ОТ 04.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 4624/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 36. РЕШЕНИЕ № 12677 ОТ 23.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8425/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 37. РЕШЕНИЕ № 6168 ОТ 17.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 11005/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 38. РЕШЕНИЕ № 14189 ОТ 21.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 11123/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 39. РЕШЕНИЕ № 13560 ОТ 09.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8926/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 40. РЕШЕНИЕ № 14414 ОТ 28.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 13600/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 41. РЕШЕНИЕ № 15150 ОТ 11.12.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 6579/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 42. РЕШЕНИЕ № 14291 ОТ 23.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 11112/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 43. РЕШЕНИЕ № 14982 ОТ 06.12.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 9132/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 44. РЕШЕНИЕ № 14046 ОТ 20.12.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 70/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 45. РЕШЕНИЕ № 7649 ОТ 16.06.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8379/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 46. РЕШЕНИЕ № 14389 ОТ 27.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8494/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 47. РЕШЕНИЕ № 8446 ОТ 30.06.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 3979/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 48. РЕШЕНИЕ № 14919 ОТ 06.12.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 10763/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 49. РЕШЕНИЕ № 9529 ОТ 18.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 5413/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 50. РЕШЕНИЕ № 6397 ОТ 22.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 10998/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 51. РЕШЕНИЕ № 790 ОТ 19.01.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 992/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 52. РЕШЕНИЕ № 13835 ОТ 15.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 26/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 53. РЕШЕНИЕ № 7444 ОТ 05.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 14414/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 54. РЕШЕНИЕ № 12785 ОТ 23.10.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 5203/2018 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 55. РЕШЕНИЕ № 15583 ОТ 13.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 11638/2018 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 56. РЕШЕНИЕ № 2696 ОТ 06.03.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 3629/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 57. РЕШЕНИЕ № 13161 ОТ 30.10.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 11658/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 58. РЕШЕНИЕ № 15444 ОТ 11.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 171/2018 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 59. РЕШЕНИЕ № 3009 ОТ 09.03.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 98/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 60. РЕШЕНИЕ № 5660 ОТ 30.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 8879/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 61. РЕШЕНИЕ № 13998 ОТ 15.11.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 6101/2018 Г., VI ОТД. НА ВАС
 62. РЕШЕНИЕ № 15767 ОТ 17.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 6753/2018 Г., VI ОТД. НА ВАС
 63. РЕШЕНИЕ № 563 ОТ 15.01.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 52/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 64. РЕШЕНИЕ № 4843 ОТ 16.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 4720/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 65. РЕШЕНИЕ № 2964 ОТ 08.03.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 53/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 66. РЕШЕНИЕ № 245 ОТ 09.01.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 12301/2016 Г., VI ОТД. НА ВАС
 67. РЕШЕНИЕ № 13438 ОТ 05.11.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 10594/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 68. РЕШЕНИЕ № 5536 ОТ 26.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 7028/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 69. РЕШЕНИЕ № 15223 ОТ 07.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 95/2018 Г., VI ОТД. НА ВАС
 70. РЕШЕНИЕ № 5853 ОТ 08.05.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 5338/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 71. РЕШЕНИЕ № 4841 ОТ 16.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 7760/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 72. РЕШЕНИЕ № 11997 ОТ 09.10.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 10596/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 73. РЕШЕНИЕ № 8329 ОТ 20.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 10340/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 74. РЕШЕНИЕ № 6744 ОТ 22.05.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 2009/2018 Г., VI ОТД. НА ВАС
 75. РЕШЕНИЕ № 4758 ОТ 13.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 7998/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 76. РЕШЕНИЕ № 6739 ОТ 22.05.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 5637/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 77. РЕШЕНИЕ № 8037 ОТ 14.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 666/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 78. РЕШЕНИЕ № 1827 ОТ 12.02.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 7918/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 79. РЕШЕНИЕ № 1048 ОТ 24.01.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 7750/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 80. РЕШЕНИЕ № 8551 ОТ 25.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 8278/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 81. РЕШЕНИЕ № 3414 ОТ 19.03.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 10705/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 82. РЕШЕНИЕ № 7919 ОТ 13.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 2768/2018 Г., VI ОТД. НА ВАС
 83. РЕШЕНИЕ № 4299 ОТ 03.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 3139/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 84. РЕШЕНИЕ № 4359 ОТ 03.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 4322/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 85. РЕШЕНИЕ № 16022 ОТ 19.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 14153/2017 Г., IV ОТД. НА ВАС
 86. РЕШЕНИЕ № 15587 ОТ 13.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 13944/2017 Г., IV ОТД. НА ВАС
 87. РЕШЕНИЕ № 1043 ОТ 24.01.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 7430/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 88. РЕШЕНИЕ № 6575 ОТ 18.05.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 5929/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 89. РЕШЕНИЕ № 16046 ОТ 03.12.2013 Г. ПО АДМ. Д. № 12312/2013 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 90. РЕШЕНИЕ № 5003 ОТ 03.04.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 11628/2018 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 91. РЕШЕНИЕ № 82 ОТ 04.01.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 14282/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 92. РЕШЕНИЕ № 149 ОТ 07.01.2020 Г. ПО АДМ. Д. № 9514/2019 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 93. РЕШЕНИЕ № 4359 ОТ 28.03.2011 Г. ПО АДМ. Д. № 11079/2010 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 94. РЕШЕНИЕ № 16492 ОТ 04.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 3485/2019 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 95. РЕШЕНИЕ № 1257 ОТ 30.01.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 1376/2018 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 96. РЕШЕНИЕ № 5123 ОТ 05.04.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 6102/2018 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 97. РЕШЕНИЕ № 12424 ОТ 16.10.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 12261/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 98. РЕШЕНИЕ № 1727 ОТ 08.02.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 732/2017 Г., VI ОТД. НА ВАС
 99. РЕШЕНИЕ № 15222 ОТ 07.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 13/2018 Г., IV ОТД. НА ВАС
абонамент