ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

актуално 10 април 2020 784 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е да се счита за трудова злополука извършване на работа за клиент на Дружество след края на работния ден?

Фактическа Обстановка

Физическо лице, работещо като монтажник в Дружество, е освободено от работа в 15 ч. след приключване на поръчките за монтиране на врати. В 17 ч. монтира блиндирана врата на частен клиент, който е купил вратата от Дружеството два месеца по-рано, но е отказал монтиране от Дружеството. По време на монтажа лицето пада навътре в апартамента. При пристигане на медицински екип е установено, че смъртта на лицето е причинена от поразяване с електрически ток. Наследниците на лицето предявяват иск срещу Дружеството с мотива, че става дума за трудова злополука. НОИ извършва проверка и издава разпореждане, с което определя злополуката за нетрудова.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 99 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на тридесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИЕТА МИЛЕВА

ДИМАНА ЙОСИФОВА

при секретар и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № **/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

С решение № 2267 от 28.11.2016 г., постановено по адм. д. № 1011/2016 г. Административен съд - Пловдив е отхвърлил жалбата на Г. А. Д. против решение № 2153-15-92/07.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което е потвърдено разпореждане № 5104-15-64 от 29.02.2016 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от КСО при ТП на НОИ - Пловдив.

Срещу това решение е подадена касационна жалба от Г. А. Д., чрез пълномощника й адв. Печева с оплакване, че е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Доводите на съда били в резултат на едностранно тълкуване на писмените и гласни доказателства. Моли обжалваното решение да бъде отменено и уважена първоначалната й жалба. Претендира разноски за двете съдебни инстанции.

В съдебно заседание, касаторката се явява лично и с адв. Печева.

Ответникът по делото - директорът на ТП на НОИ - Пловдив, изпраща писмен отговор, чрез старши юрисконсулт К. В. - Минкова, която оспорва касационната жалба и моли да бъде оставена без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - "Оптроника" ЕООД, чрез адв. Пискова, изразява становище за неоснователност на оспорването.

Представителят на Върховна административна прокуратура счита касационната жалба за подадена в срок от надлежна страна и допустима. За касационните претенции е неоснователна.

Върховният административен съд прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, обсъди правилността на обжалваното решение и намира касационната жалба за процесуално допустима, а по същество за неоснователна.

Първоинстанционният съд е изяснил фактическата обстановка по спора, като е анализирал приетите писмени доказателства и гласните обяснения на разпитаните свидетели Г. Б. и Б. Д., в тяхната цялост и съвкупност.

На 06.07.2015 г. жалбоподателят (работник на длъжност "монтажник" в "Оптроника" ЕООД) е бил освободен от работа в 15.00 часа, тъй като е изпълнил поръчките за монтиране на врати по графика на дружеството за деня. Уговорил се е с клиента Б. Д. след 17.00 часа да монтира блиндирана врата в дома му, която била закупена от работодателя му около два месеца преди посочената дата. К. Д. заедно с колегата му Г. Б., посетили адреса около 17.30 часа и започнали да извършват монтажните дейности. Около 17.45 ч. докато заварявал рамката на новата блиндирана врата, Димитров паднал навътре в апартамента. Бургов и Б. Д. се втурнали да му помогнат, но Димитров не реагирал, при което извикали Бърза помощ. При пристигането на медицинския екип само била констатирана смъртта на лицето, причинена според съобщение за смърт № 215/07.07.2015 г., издадено от УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, Пловдив, от поразяване с електрически ток.

скрито платено съдържание: 778 думи;