Видеоматериали към тема Социално Осигуряване

 1. Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход
 2. Изплащане на обезщетения за оставане без работа
 3. Осигурителен стаж – установяване, зачитане и документиране
 4. Осигуряване на самоосигуряващи се лица - 2020
 5. Определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход
 6. Промени в осигуряването за 2021 г.
 7. Важни срокове в осигуряването за началото на 2021 г.
 8. Определяне на окончателен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
 9. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични листове
 10. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за бременност и раждане
 11. Обезщетения от ДОО за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
 12. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6
 13. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 14. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019
 15. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 16. Деклариране започването на трудова дейност от самоосигуряващите се лица
 17. Осигуряване на самоосигуряващите се лица - 2021
 18. Възнаграждение, болнични и трудов стаж при СИРВ
 19. Осигурителен доход и подаване на данни към НАП
 20. Отчитане на извънреден труд и подаване на декларация образец 1 при СИРВ
абонамент