Видеоматериали към тема Социално и Здравно Осигуряване

 1. Осигуряване на самоосигуряващи се лица - Част I
 2. Осигуряване на самоосигуряващи се лица - Част II
 3. Промените в осигурителното законодателство за 2019 год.
 4. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6
 5. Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. – част I
 6. Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. – част II
 7. Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход
 8. Изплащане на обезщетения за оставане без работа
 9. Осигурителен стаж - установяване, зачитане и документиране
 10. Осигуряване на самоосигуряващи се лица
 11. Определяне на окончателния осигурителен доход на самоосигуряващи се лица
 12. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6
 13. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 14. Определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход
 15. Промени в осигуряването на работещите лица през 2020 г.
абонамент