Наредби и Други към тема Социално Осигуряване

 1. Наредба за Документите за Ползване на Здравноосигурителни Права в ЕС
 2. Наредба за Обезщетенията и Помощите от ДОО
 3. Наредба за Задължителната Застраховка за Трудова Злополука
 4. Наредба за Категоризиране на Труда при Пенсиониране
 5. Наредба за Професионалните Болести
 6. Наредба за Осигуряване на Самоосигуряващите Се, Работещите в Чужбина и Морските Лица
 7. Наредба за Възнаграждението и Осигурителните Вноски
 8. Наредба за Обезщетенията за Безработица
 9. Наредба за Пенсиите и Осигурителния Стаж
 10. Наредба за Съхранение на Данните за Осигурените Лица
 11. Наредба за Медицинската Експертиза
 12. Наредба за Трудовите и Осигурителните Отношения на Изпратените в Чужбина Български Граждани
 13. Наредба за Представяне в НОИ на Болничните Листове
 14. Наредба за Промяна на Участие и Прехвърляне на Средствата на Осигурено Лице от Един Пенсионноосигурителен Фонд в Друг
 15. Наредба за Осигурителните Каси
 16. Наредба за Обезщетенията и Помощите от ДОО (отм.) (отменен)
 17. Инструкция за Ревизиите и Проверките от НОИ
 18. Инструкция за Съхраняване на Документи на Прекратени Осигурители
абонамент