Становища по Казуси към тема Социално и Здравно Осигуряване

 1. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на два календарни месеца?
 2. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на един календарен месец?
 3. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на три календарни месеца?
 4. В какъв срок работодателят е длъжен да представи в НОИ документите, свързани с бащинство или майчинство?
 5. Как се придобива право на обезщетение от НОИ за болничен поради временна неработоспособност?
 6. Какъв е срокът за представяне на болничен от работодателя в НОИ?
 7. Как се изчислява обезщетението за болничен от НОИ, когато са налице по-малко от 18 месеца с осигурителен доход преди датата на болничния?
 8. Може ли болничен лист, издаден в Гърция, да бъде признат в България?
 9. Служител, който има по-малко от 6 месеца осигурителен стаж, има ли право на обезщетение за болничен?
 10. С какви документи майката може да прехвърли своя отпуск за отглеждане на дете на бабата на детето?
 11. Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?
 12. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?
 13. Как се третира обезщетението за оставане без работа от гледна точка на признаването му за трудов и осигурителен стаж?
 14. Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?
 15. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
абонамент