Статии
свързани към Социално Осигуряване

общовалидни за темата

 1. Как се получават неизплатени заплати от работодател в производство по несъстоятелност?
 2. Обезщетение за безработица – право, размер, ред и срок за отпускане
 3. Каква е разликата между временна и трайна неработоспособност?

свръзани към отделни норми на КСО

член 5

 1. Различията между гражданския и трудовия договор
 2. Промени в осигуряването през 2022 г.
 3. Различията между гражданския и трудовия договор

член 6

 1. Промени в осигуряването през 2022 г.
 2. Промени в осигуряването през 2021 г.

член 7

 1. Различията между гражданския и трудовия договор
 2. Различията между гражданския и трудовия договор

член 9

 1. Промени в осигуряването през 2022 г.

член 9а

 1. Зачита ли се за осигурителен стаж периодът на обучение за висше образование?

член 14

 1. Промени в осигуряването през 2022 г.

член 40

 1. Промени в осигуряването през 2022 г.

член 50

 1. Има ли право на обезщетение и отпуск поради бременност и раждане служителка, чието дете е настанено в приемно семейство?
 2. Промени в осигуряването през 2022 г.

член 55

 1. Кога е налице трудова злополука, как се установява тя и какви права възникват за пострадалия?

член 57

 1. Кога е налице трудова злополука, как се установява тя и какви права възникват за пострадалия?

член 58

 1. Кога е налице трудова злополука, как се установява тя и какви права възникват за пострадалия?

член 59

 1. Кога е налице трудова злополука, как се установява тя и какви права възникват за пострадалия?

член 60

 1. Кога е налице трудова злополука, как се установява тя и какви права възникват за пострадалия?

член 157

 1. Промени в осигуряването през 2022 г.
абонамент