Съдебна Практика към тема Данъци на Физически Лица

 1. РЕШЕНИЕ № 11838 ОТ 09.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 13967/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 2. РЕШЕНИЕ № 204 ОТ 09.01.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 617/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 3. РЕШЕНИЕ №204 ОТ 09.01.2017 Г. ПО АДМ. Д. №617/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 4. РЕШЕНИЕ № 4056 ОТ 03.04.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 2133/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 5. РЕШЕНИЕ № 1524 ОТ 07.02.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 1060/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 6. РЕШЕНИЕ №1647 ОТ 08.02.2017 Г. ПО АДМ. Д. №1008/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 7. РЕШЕНИЕ № 4778 ОТ 18.04.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 4265/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 8. РЕШЕНИЕ № 10469 ОТ 11.08.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 3188/2016 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 9. РЕШЕНИЕ № 5915 ОТ 11.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 7085/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 10. РЕШЕНИЕ № 9321 ОТ 13.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8309/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 11. РЕШЕНИЕ № 9777 ОТ 24.09.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 13549/2014 Г., І ОТД. НА ВАС
 12. РЕШЕНИЕ № 7524 ОТ 14.06.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 12071/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 13. РЕШЕНИЕ № 5855 ОТ 10.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 5949/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 14. РЕШЕНИЕ № 12698 ОТ 24.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 13716/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 15. РЕШЕНИЕ № 6276 ОТ 01.06.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 12435/2014 Г., І ОТД. НА ВАС
 16. РЕШЕНИЕ № 14235 ОТ 23.12.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 13216/2014 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 17. РЕШЕНИЕ № 8792 ОТ 06.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 5401/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 18. РЕШЕНИЕ № 4215 ОТ 16.04.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 6595/2014 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 19. РЕШЕНИЕ № 9200 ОТ 12.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 5264/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 20. РЕШЕНИЕ № 4607 ОТ 12.04.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 595/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 21. РЕШЕНИЕ № 14275 ОТ 28.12.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 984/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 22. РЕШЕНИЕ № 16516 ОТ 04.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 6468/2019 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 23. РЕШЕНИЕ № 8399 ОТ 30.06.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 5095/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 24. РЕШЕНИЕ № 13773 ОТ 14.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 6660/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 25. РЕШЕНИЕ № 1126 ОТ 27.01.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 14704/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 26. РЕШЕНИЕ №13209 ОТ 31.10.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 11603/2017 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 27. РЕШЕНИЕ №3915 ОТ 27.03.2018 Г. ПО АДМ. Д. №5259/2017 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 28. РЕШЕНИЕ №6634 ОТ 21.05.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 10897/2017 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 29. РЕШЕНИЕ №15723 ОТ 17.12.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 5422/2018 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 30. РЕШЕНИЕ №13585 ОТ 07.11.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 5869/2018 Г., I ОТД. НА ВАС
 31. РЕШЕНИЕ №4633 ОТ 11.04.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 8067/2017 Г., I ОТД. НА ВАС
 32. РЕШЕНИЕ №13962 ОТ 14.11.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 7944/2018 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 33. РЕШЕНИЕ №13292 ОТ 31.10.2018 Г. ПO АДМ.Д. № 2874/2018г., VIII ОТД. НА ВАС
 34. РЕШЕНИЕ №8917 ОТ 02.07.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 4935/2018 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 35. РЕШЕНИЕ №3836 ОТ 26.03.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 8749/2017 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 36. РЕШЕНИЕ №2707 ОТ 01.03.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 12116/2016 Г., I ОТД. НА ВАС
 37. РЕШЕНИЕ №16303 ОТ 28.12.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 8894/2018 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 38. РЕШЕНИЕ №3876 ОТ 26.03.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 8975/2017 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 39. РЕШЕНИЕ №5333 ОТ 23.04.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 14579/2017 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 40. РЕШЕНИЕ №4728 ОТ 12.04.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 13441/2017 Г., I ОТД. НА ВАС
 41. РЕШЕНИЕ №13753 ОТ 09.11.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 4100/2018 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 42. РЕШЕНИЕ №7486 ОТ 06.06.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 2703/2018 Г., I ОТД. НА ВАС
 43. РЕШЕНИЕ №3617 ОТ 21.03.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 6015/2017 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 44. РЕШЕНИЕ №3614 ОТ 21.03.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 5641/2017 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 45. РЕШЕНИЕ №15593 ОТ 13.12.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 10024/2018 Г., I ОТД. НА ВАС
 46. РЕШЕНИЕ №15593 ОТ 13.12.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 10024/2018г., I ОТД. НА ВАС
 47. РЕШЕНИЕ №12979 ОТ 25.10.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 9098/2018 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 48. РЕШЕНИЕ №13453 ОТ 09.10.2019 Г. ПО АДМ.Д. № 6648/2018 Г., I ОТД. НА ВАС
 49. РЕШЕНИЕ №992 ОТ 17.05.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 87/2018 Г., НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС
 50. РЕШЕНИЕ №4175 ОТ 19.06.2018 Г. ПО АДМ.Д. №5244/2017 Г., НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
 51. РЕШЕНИЕ № 4778 ОТ 18.04.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 4265/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 52. РЕШЕНИЕ № 17033 ОТ 12.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 8124/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 53. РЕШЕНИЕ № 13672 ОТ 15.10.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 4984/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 54. РЕШЕНИЕ № 16239 ОТ 28.11.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 6798/2019 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 55. РЕШЕНИЕ №8277 ОТ 28.06.2017 Г. ПО АДМ.Д. №3146/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 56. РЕШЕНИЕ № 16899 ОТ 11.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 8218/2019 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 57. РЕШЕНИЕ № 9420 ОТ 19.06.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 4428/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 58. РЕШЕНИЕ №5739 ОТ 02.05.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 8629/2017 Г., VIII ОТД. НА ВАС
 59. РЕШЕНИЕ №17305 ОТ 17.12.2019 Г. ПO АДМ.Д. № 7850/2019г., VIII ОТД. НА ВАС
абонамент