Видеоматериали към тема Данъци на Физически Лица

 1. Изготвяне на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
 2. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част I
 3. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част II
 4. Данъчно облагане на доходите на Физически лица през 2019 г. – част I
 5. Данъчно облагане на доходите на Физически лица през 2019 г. – част II
 6. Промени в осигуряването на работещите лица през 2020 г.
 7. Изготвяне на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ – Част I
 8. Изготвяне на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ – Част II
 9. Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО
 10. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 11. Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2018 г. – Част I
 12. Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2018 г. – Част II
абонамент