Видеоматериали към тема Данъци на Физически Лица

 1. Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО - 2020
 2. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 3. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения
 4. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част I
 5. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II
 6. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019
 7. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 8. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 9. Отчитане на земеделско производство – 2019
 10. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 11. Концептуални промени в ЗДДФЛ във връзка с попълването на ГДД за физическите лица чрез справките по чл. 73, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 12. Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
абонамент