Калкулатори
свързани към Данъци на Физически Лица

свръзани към отделни норми на ЗДДФЛ

член 10

 1. Самоосигуряващо се Лице - Свободна Професия или Земеделски Производител
 2. Заплата и Осигуровки по Трудов Договор
 3. Граждански Договор
 4. Самоосигуряващо се Лице - Едноличен Собственик или Съдружник
 5. Доход от Наем на Физическо Лице
 6. Договор за Управление и Контрол

член 18

 1. Заплата и Осигуровки по Трудов Договор
 2. Граждански Договор
 3. Договор за Управление и Контрол

член 24

 1. Заплата и Осигуровки по Трудов Договор
 2. Договор за Управление и Контрол

член 29

 1. Граждански Договор

член 33

 1. Доход от Наем на Физическо Лице

член 42

 1. Самоосигуряващо се Лице - Свободна Професия или Земеделски Производител
 2. Самоосигуряващо се Лице - Едноличен Собственик или Съдружник
 3. Договор за Управление и Контрол

член 43

 1. Авансови Вноски по ЗКПО
 2. Промяна в Авансови Вноски по ЗКПО
 3. Граждански Договор

член 44

 1. Доход от Наем на Физическо Лице
абонамент