Решение на ВКС

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. РЕШЕНИЕ №142 ОТ 05.06.2014 Г. ПО ГР.Д. №6067/2013 Г., Г.К., ІІІ Г.О. НА ВКС

  При определяне размера на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск включват ли се сумите за клинични пътеки, хирургически труд и избор на лекар, изплатени през последния отработен месец, ако тези възнаграждения са реално изработени в предходните месеци?

 2. РЕШЕНИЕ №277 ОТ 13.01.2014 Г. ПО ГР.Д. №3640/2013 Г., Г.К., ІІІ Г.О. НА ВКС

  Възможно ли е да бъде уволнен служител на основание съкращаване на щата, ако трудовото правоотношение се трансформира в служебно?

 3. РЕШЕНИЕ №262 ОТ 11.05.2011 Г. ПО ГР.Д. №1146/2010 Г., Г.К., ІV Г.О. НА ВКС

  Възможно ли е синдикът да се възползва от възможността, предвидена при сключване на договор за управление с нов управител, да уволни членовете на ръководството на предприятие с предизвестие в рамките на 9-месечния срок?

 4. РЕШЕНИЕ №229 ОТ 28.09.2016 Г. ПО ГР.Д. №1820/2016 Г., Г.К., ІV Г.О. НА ВКС

  Възниква ли трудово правоотношение, ако не е спазена писмената форма на трудовия договор?

 5. РЕШЕНИЕ №68 ОТ 16.05.2018 Г. ПО ГР.Д. №3105/2017 Г., Г.К., ІІІ Г.О. НА ВКС

  Допустимо ли е нов управител да уволни с предизвестие служители от ръководството, преди да е получил одобрение на своята програма за управление?

 6. РЕШЕНИЕ №92 ОТ 14.04.2016 Г. ПО ГР.Д. №4515/2015 Г., Г.К., ІV Г.О. НА ВКС

  Допустимо ли е от периода на спиране на работа да бъде изключено времето, през което служител е бил в отпуск поради нетрудоспособност?

 7. РЕШЕНИЕ №15 ОТ 02.02.2016 Г. ПО ГР.Д. №2520/2015 Г., Г.К., ІІІ Г.О. НА ВКС

  Допустимо ли е служител да иска обезщетение за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не от работодателя, при когото първоначално е възникнало това право, а от някой следващ работодател?

 8. РЕШЕНИЕ №212 ОТ 17.06.2015 Г. ПО ГР.Д. №5903/2014 Г., Г.К., ІV Г.О. НА ВКС

  Допустимо ли е служител да иска от съда да измени преценката на работодателя за това дали за дадена длъжност е необходима промяна в образователните изисквания?

 9. РЕШЕНИЕ №222 ОТ 21.12.2018 Г. ПО ГР.Д. №1388/2018 Г., Г.К., ІІІ Г.О. НА ВКС

  Дължи ли се обезщетение за незаконно уволнение, ако заповедта за уволнение е издадена след като служителят е подал предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение?

 10. РЕШЕНИЕ №321 ОТ 05.02.2018 Г. ПО ГР.Д. №1159/2017 Г., Г.К., ІV Г.О. НА ВКС

  Дължи ли се обезщетение за незаконно уволнение, ако в рамките на 6-месечния срок служителят започне работа по трудово правоотношение, което е прекратено преди изтичането на срока на обезщетението?