Решение на ВАС

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. РЕШЕНИЕ № 4319 ОТ 13.04.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 6633/2015 Г., І ОТД. НА ВАС

  Кога се признават приходи и съответните им разходи от строителство?

 2. РЕШЕНИЕ № 12482 ОТ 18.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8794/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС

  Безвъзмездна доставка ли е закупуването на проектантски права за реконструкция и ремонт на обекти, строителството по които не е започнало поради отказано финансиране по обществена програма?

 3. РЕШЕНИЕ № 15854 ОТ 21.12.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 1043/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС

  Възможно ли е да бъде отказано право на приспадане на ДДС, ако плащането в брой се счита за недоказано, защото доставчикът не е представил данни за регистрирано в НАП фискално устройство?

 4. РЕШЕНИЕ № 9270 ОТ 27.08.2015г. ПО АДМ. Д. № 4497/2015 Г., ІІ ОТД. НА ВАС

  Как се доказва привидна сделка и как се определя данъчното задължение по нея?

 5. РЕШЕНИЕ № 8909 ОТ 15.07.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 10193/2015 Г., І ОТД. НА ВАС

  Възможно ли е да се откаже право на приспадане на данъчен кредит, при положение че са налични фактури за извършените доставки?

 6. РЕШЕНИЕ № 16690 ОТ 09.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 6838/2019 Г., І ОТД. НА ВАС

  Как се доказват реално извършени вътреобщностни доставки?

 7. РЕШЕНИЕ № 5316 ОТ 24.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 8308/2017 Г., І ОТД. НА ВАС

  Възможно ли е да се приеме, че една доставка е укрита, ако не е изготвен данъчен документ за нея, но има информация в счетоводството на лицето?

 8. РЕШЕНИЕ № 2639 ОТ 21.02.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 11893/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС

  Какви изисквания трябва да са изпълнени, за да се възползва Дружество от облекчения за социални придобивки – застраховки "Живот"?

 9. РЕШЕНИЕ № 16442 ОТ 03.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 8090/2019 Г., І ОТД. НА ВАС

  Какви са предпоставките за освобождаване от облагане на социални разходи за транспорт на служители?

 10. РЕШЕНИЕ № 5518 ОТ 11.04.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 1036/2019 Г., І ОТД. НА ВАС

  Могат ли да се начисляват счетоводни амортизации на автомобил, чиито разходи за експлоатация не са признавани за разход?