Новина

 1. Добавките от 50 лева към пенсиите няма да се вземат под внимание при изплащането на помощта от 120 лева
  Такава помощ ще получат през април 392 хил. пенсионери – всички, които получават пенсия в диапазона от 300,01 до 369 лева
 2. Икономисти предлагат да се въведе нулев данък за влогове и реинвестирана печалба
  Сред предложенията на експертите от Съвета по икономически и публични финанси (СИПП) са също и намаляване на данъка върху общия доход на едноличните търговци, премахване на данък „уикенд“ и вдигане на прага за задължителна регистрация по ДДС
 3. НАП напомня: До 15 април е срокът за деклариране на авансови вноски
  Тази година е променен редът за деклариране на авансовите вноски
 4. МВФ подобри прогнозата си за ръст на световната икономика
  Планът за излизане от кризата на САЩ и бързото възстановяване на Китай ще повлияят позитивно европейските икономики
 5. МВФ повиши оценката за икономически ръст на България на 4,4% за 2021 г.
  Прогнозира се възстановяване на реалния БВП с 3,6% и икономически ръст през следващата година, както и постепенно намаляване на излишъка по текущата сметка
 6. Проучване на JobTiger: Пазарът на труда се раздвижва
  Въпреки поредното затваряне на част от бизнеса, през март на платформата са публикувани 10% повече обяви спрямо февруари и двойно повече – спрямо март 2020 г.
 7. Прогноза: Секторът на промишлеността ще се възстанови през 2021 г.
  Прогнозните данни за второто и третото тримесечие на годината предвиждат възстановяване до предпандемичните нива, но икономическата обстановка остава несигурна
 8. Приходите от ДДС нараснаха с близо 8%
  През първите два месеца на годината, по данни на МФ, са се увеличили и приходите от данък върху доходите – с 5,7%, както и от осигуровки – с 3,3%
 9. Нова глобална платформа за продуктово съдържание ще заработи и в България до средата на годината
  Българските компании ще могат да съхраняват, синхронизират и споделят данни за продуктите си със своите потребители и търговски партньори с по-голяма точност и по-малко допълнителни разходи
 10. 36 млн. лева повече местни данъци и такси са събрани в София за първото тримесечие на 2021 г.
  Постъпленията в бюджета на София от местни данъци и такси през първото тримесечие на годината са 196 млн. лева
 11. Над 70 000 души са започнали да се осигуряват в частни пенсионни фондове през 2021 г.
  64 490 от тях са разпределени служебно при започване на първа работа
 12. БРА: 15% от търговците у нас са фалирали заради пандемията, а онлайн търговията бележи ръст от 60%
  Търговците на дребно са пострадали най-много – със спад на приходите от 30-40% на годишна база и 50% по-малък трафик от клиенти, показват наблюдения на Българската ритейл асоциация
 13. ВАС уточни обхвата на отговорност на лицата, управляващи и представляващи едно дружество, за непогасените публични задължения на дружеството
  Те носят отговорност за данъчни и осигурителни задължения на юридическото лице, както и за лихвите за забава
 14. НАП изчисли: Служител губи близо 40 хил. лева от пенсията си, ако работодателят му плаща на ръка
  Работодателите често прибягват до практиката „заплата в плик“, защото смятат осигуряването за право, а не за задължение
 15. 13 инвестиционни проекта на стойност близо 800 млн. лева са сертифицирани с клас „А“ от началото на годината
  4,2 млрд. лева е размерът на привлечените преки чуждестранни инвестиции в страната за 2020 г.
 16. Изплащането на пенсиите и еднократната добавка от 50 лева започва от 7 април
  Около 2,1 млн. пенсионери ще получат добавката, в пощенските клонове изплащането ще се извършва според график
 17. Всеки трети бизнес със спад в приходите през февруари
  В секторите „Култура“ и „Спорт“ са отчетени най-сериозни загуби
 18. От 1 април НАП дава достъп до е-услугите за предварителна регистрация на данъчно задължените лица по три специални режима
  Предварителната регистрация ще е за специалните режими „извън Съюза, „в Съюза“ и „Внос“
 19. Очаква се подобрение на бизнес климата във всички сектори на икономиката
  Предприемачите и мениджърите от различните сектори са оптимистично настроени за дейността им за предстоящите 3 месеца и не очакват промяна в цените
 20. ВАС прие тълкувателно решение относно срока за установяване на нарушение по Закона за защита на потребителите
  Върховните съдии разграничиха производствата по прилагане на принудителни административни мерки и налагането на административни наказания в съображенията си
 21. Ръст на производствените цени с 3,1% за една година
  При производството на основни метали се наблюдава най-голямо повишение в цените – с близо 30%
 22. Европейската комисия одобри изменения в българската схема за подкрепа на заетостта
  Мярката, изменена през декември 2020 г., остава релевантна в борбата с икономическите последици от пандемията
 23. НАП планира да въведе публичен рисков профил на предприятията от гледна точка на данъчната им коректност
  Най-коректните предприятия ще бъдат маркирани в зелено, тези с нисък риск – в жълто, а най-рисковите – в червено
 24. ВКС прие, че правото на Павлов иск се прехвърля и при цесия
  Цесионерът има право на Павлов иск, ако увреждащата сделка или действие са извършени от длъжника след възникване на вземането, но преди прехвърлянето му (цесия)
 25. Къде са най-високите заплати в България за 2019 година?
  Челна позиция заема община Челопеч, а Столична община се нарежда на пето място, сочат данни от анализ на Института за пазарна икономика
 26. Вече няма пречки еднодневни трудови договори да бъдат сключвани и в тютюнопроизводството
  Облекчен е и редът за регистриране на образците на договорите
 27. ВАС разтълкува кой може да обжалва съдебното определение във връзка с отказа за разглеждане по същество на искането за издаване на административен акт
  Съдиите приеха, че това право принадлежи на страните в административното производство, но не и на сезирания с искането административен орган
 28. Инвестбанк и УниКредит Булбанк възобновяват приема на документи за безлихвено кредитиране на физически лица
  Програмата на ББР за финансиране на физически лица гарантира заеми до 6 900 лева с максимален срок за погасяване до 5 години
 29. Планирани инвестиции за над 750 млн. лeва са сертифицирани от началото на годината
  С тези проекти се очаква да бъдат разкрити близо 1 200 нови работни места, част от тях в райони с високи нива на безработица
 30. Предлагат да се ускори пенсионното производство чрез намаляване на документалната кореспонденция
  Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж също определят размера на намалението на осигурителния доход, когато лице се осигурява и в универсален пенсионен фонд
 31. Спад в трудовите злополуки през 2020 г.
  С около 400 по-малко са инцидентите на работното място в сравнение с 2019 г., злополуките по пътя към работното място се запазват
 32. От следващата седмица в НАП ще бъде активен модулът за кандидатстване по третата фаза за подпомагане на бизнеса
  До момента Министерството на икономиката и Министерството на труда и социалната политика са интервенирали в бизнеса близо 1,9 млрд. лева
 33. ВКС и ВАС отклониха искане за приемане на тълкувателно постановление заради законодателна промяна
  Съвместното тълкувателно дело, образувано през 2015 г., трябваше да даде отговор на въпроса по кой ред се гледат делата за отговорност на държавата за вреди от нарушение на правото на ЕС
 34. Държавата предоставя финансова подкрепа на бизнеса при наемане на безработни
  До 2 април 2021 г. работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансови стимули в бюрата по труда
 35. Отнемането на шофьорската книжка и спирането на колата от движение заради неплатени глоби са противоконституционни
  Според КС ограничаването на основни конституционни права на гражданите, което цели да компенсира неспособността на държавата да си събере вземанията, е недопустимо
 36. НАП въвежда двуфакторно потвърждение на онлайн плащанията
  Двойната защита посредством динамични и статични пароли ще влезе в употреба от 30 март
 37. Правителството отпусна допълнителни 24,6 млн. лева по мярката „Запази ме“
  Всички условия за кандидатстване по мярката са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта
 38. Одобрени са 4 проекта за модернизация на НАП на стойност 1,25 млн. лева
  Средствата ще бъдат инвестирани в оптимизиране на работните процеси, осъвременяване на използваните методи и въвеждане на нови практики във ведомството
 39. Почти 500 млн. лева са получили физическите лица от онлайн търговия през 2020 г.
  Личните вещи, продадени еднократно, няма да се облагат, онлайн търговията остава в обсега на агенцията
 40. 3,6 млрд. лева е стойността на трансакциите при онлайн пазаруване през 2020 г.
  По данни на НАП миналата година наложените платежи при онлайн търговията са наброявали 42 млн.
 41. МТСП допълни заповедта за компенсации за затворени бизнеси по мярката „Запази ме“
  Заповедта е актуализирана съобразно новото затягане на противоепидемичните мерки, което е в сила от 22 март
 42. Наблюдава се спад на преките чуждестранни инвестиции в България през януари
  Нидерландия и Германия са държавите с най-много преки чуждестранни инвестиции в страната ни
 43. Икономиката на България е нараснала с 8,3% благодарение на евросредствата
  За програмния период 2014 – 2020 г. е отчетен и ръст на заплатите с 8,4%
 44. Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване ще издават ПИК в офисите си
  Втори пенсии започват да се изплащат през септември 2021 г., мъжете и жените имат различни срокове
 45. Конституционният съд е сезиран да разтълкува понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо или социално изражение, различно от биологичното
  Повод за сезирането е тълкувателно дело на ВКС, което трябва да отговори на въпроса дали е допустима промяна на пола при транссексуалност
 46. Нова наредба, уреждаща здравословните и безопасни условия на труд при леенето на метали, е обнародвана в Държавен вестник
  Регламентират се изисквания за работните места, работното оборудване, поведението на работното място и др. в предприятията, които осъществяват леене на метали и метални сплави
 47. ЕК откри нов Съвет по иновации за финансиране на стартъпи и малки и средни предприятия
  Новият съвет ще разполага с бюджет от 10 млрд. евро, с който ще бъде подкрепен потенциалът на иновациите във всички региони
 48. Обнародваха новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки
  Чрез закона се модернизира съществуващата правна рамка спрямо спецификата на цифровата икономика
 49. 646 000 души разчитат на доброволно пенсионно осигуряване у нас
  В периода между 2010 и 2020 г. броят им се е увеличил почти 14 пъти, най-голям е процентът на хората над 64-годишна възраст
 50. Над 8 пъти е разликата в доходите на най-бедните и най-богатите в България
  Страната ни заема челна позиция по неравенства в ЕС