Новина

 1. Безработицата в страната през май е 5,7%
  През май 2021 г. са отчетени най-ниските нива на безработица в България за последните две години
 2. 0,2% ръст на индустрията в България през април
  Тенденцията за възстановяване на производството продължава както за страната ни, така и общо за ЕС и еврозоната
 3. 194 млн. лева е дългът на държавата и общините към бизнеса в края на март
  Близо 103 млн. лева са задължения на местната власт, а 91 млн. лева – на централното правителство
 4. НОИ актуализира е-услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия“
  Новите варианти на електронната услуга и методиката отразяват промените в КСО, приети в края на 2020 г., както и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през май 2021 г.
 5. Близо 3 млн. лева са платени от януари до март за закупуване на стаж за пенсия
  До края на годината по план в бюджета на ДОО е заложено за закупуване на стаж да постъпят общо 19 544 904 лева
 6. Средно по 45 предприятия месечно са фалирали през 2020 г.
  Над 500 търговци са обявили несъстоятелност през изминалата година, сочат данни на Агенцията по вписванията, които сравняват пандемичната 2020 г. с предходните две
 7. 550,1 млн. лева са данъчните постъпления в бюджетите на общините към края на април
  Показателят расте с 9,3 пъти в рамките на три месеца
 8. Отпускат нови 55 млн. лева на бизнесите, засегнати от противоепидемичните мерки
  От НАП съобщиха, че стартира трета фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал
 9. 5 691 са новорегистрираните безработни през първата седмица на юни
  През същия период 6 427 души са започнали работа чрез бюрата по труда
 10. Ръст от 16,6% на българския износ към ЕС и трети страни за първите четири месеца на 2021 г.
  Отпадането на ограниченията и чувството на оптимизъм сред бизнеса са част от факторите за засилената активност
 11. КНСБ: Работещите дистанционно българи са намалели с 10% за два месеца
  Броят на работещите от вкъщи е спаднал от 27 на 17% и се очаква да достигне до 10%, но не и да се върне до нивата отпреди пандемията
 12. Ръст на оборота в строителството, промишлеността и търговията и през април
  Търговията на дребно запазва положителната си тенденция както на месечна, така и на годишна база
 13. Средният осигурителен доход на държавните служители от трета категория труд е 1 695 лева
  Работещите в държавния сектор се осигуряват на заплати, които са с 600 лева по-високи от тези на наетите в частния бизнес
 14. От 1 юли всички пощенски пратки от трети страни ще се облагат с ДДС
  Досега от данъчно облагане бяха освободени пратки, които не превишават сумата от 30 лева
 15. ЕК заведе наказателна процедура срещу България заради данъчното облагане на дъщерните дружества
  България трябва да разреши проблема в срок от два месеца или процедурата ще продължи
 16. НАП с алтернативна услуга при подаването на уведомления за обслужване и ремонт на фискални устройства
  Данните към агенцията, свързани с уведомлението, вече може да се подават в .XML формат
 17. КФН: Таксата за втора пенсия ще се променя всеки месец
  Измененията в Наредба № 52, предложени от КФН, трябва да уредят начина и реда за отчисляване на таксата
 18. Средният осигурителен доход за април е 1 157,26 лева
  За периода 1 май 2020 г. – 30 април 2021 г. размерът на средномесечния осигурителен доход за страната е 1 107,52 лева
 19. Работещият българин заработва средно по 20,10 лева на час
  На едно заето лице се падат средно по 8 164,30 лева от текущия обем на БВП, сочат данни на НСИ за първото тримесечие на годината
 20. България ще получи 1,2 млрд. евро до 2027 г. в подкрепа на зеления преход
  Съветът на Европейския съюз прие създаването на еврофонд, който ще осигури справедлив и приобщаващ модел за преход към зелена икономика и пълна декарбонизация
 21. Приходите от ДДС сделки в България бележат ръст с 21%
  За периода януари – април 2021 г. приходите от ДДС в страната ни се равняват на 2,974 млрд. лева
 22. 7% от германските компании у нас са оптимистични за икономическата обстановка
  Същевременно 97% от компаниите, участвали проучване на Германо-Българската индустриално-търговска камара, са посочили, че отново биха инвестирали у нас
 23. Новите правила за онлайн търговия влизат в сила от 1 юли 2021 г.
  Онлайн търговците вече ще трябва да се регистрират само в една страна от ЕС, процесът по деклариране и плащане на ДДС също е улеснен
 24. Мярката 60/40 ще бъде удължена с два месеца
  Тя ще продължи да бъде в сила и през юни и юли
 25. НАП ще провери над 13 700 дружества заради нелогично високи касови наличности
  В своите годишни финансови отчети за 2019 г. тези дружества са посочили, че държат в брой над 100 000 лева
 26. НАП организира среща с представители на онлайн бизнеса на 2 юни
  На срещата представителите на бизнеса ще могат да разберат повече за новостите в дистанционната продажба на стоки
 27. Всеки втори служител у нас иска да работи от вкъщи поне веднъж седмично и след пандемията
  Според проучване на Eurofound през март 2021 г. 17,8% от анкетираните все още са работили от дома си
 28. Прогноза: Излишък от кадри с висше образование до 2030 г.
  Недостигът на работници със средно образование ще продължава да се увеличава през периода 2021-2030 г., посочва се в новопубликуваната Стратегията за заетостта
 29. Евростат: България е сред държавите от ЕС с най-ниска безработица
  Нивото на безработицата у нас се понижава до 4,7% през април спрямо 5,1% през март
 30. От 18 юни организаторите на хазартни игри ще подават данни към НАП онлайн
  На 7 юни ще бъде пусната тестовата среда, необходима за извършване на тестове с новата XSD схема за обмен на данни, съгласно Наредба за условията и реда за регистрация на участниците в онлайн залагания
 31. Ще бъде ли регламентиран хоум офисът?
  Икономическият и социален съвет предлага да бъдат извършени промени в нормативната уредба, с които да бъде регламентирана работата от разстояние
 32. МФ прогнозира 173 млн. лева бюджетен дефицит за май
  Приходите в бюджета в края на май се очакват да бъдат в размер на 20,453 млрд. лева
 33. 17,8 млрд. лева са натрупаните средства във фондовете за втора пенсия
  Ръстът им е с близо 19% спрямо същия период на 2020 г.
 34. Цените в промишлеността с ръст от 9,8% за година
  Най-висок ръст на цените на годишна база се наблюдава в добивната и преработващата промишленост
 35. Най-желаните професии в България
  "Охранител", "Монтьор на подемна и транспортна техника", "Програмист" и "Сътрудник в маркетингови дейности" си остават най-желаните направления за квалификация и преквалификация. Засилва се и интересът към „Растениевъдство и животновъдство“ от началото на 2021 г.
 36. Евростат: Населението на България ще намалее с почти 30% до 2070 г.
  Прогноза на статистическата служба на ЕС отчита, че броят на младите у нас намалява значително по-бързо от този на пенсионерите
 37. НСИ: Бизнесът у нас е все по-оптимистичен за бъдещето
  Общият показател на бизнес климата у нас се повишава рекордно на месечна база, мениджърите на предприятия очакват оживление във всички основни сектори
 38. Почти една трета от дружествата у нас с по-ниски приходи през април
  Статистиката отчита, че при половината от нефинансовите предприятия у нас няма промяна в приходите, едва 18% отчитат увеличение
 39. Коефициентът на заместване на дохода от пенсия нараства
  Увеличението е в резултат на вдигането на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лева на 300 лева, както и на увеличението на максималния размер на получаваните пенсии
 40. НАП с нова е-услуга
  Услугата предоставя възможност за онлайн деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален резерв, както и за извършване на справки за осъществен контрол върху превоза на рискови стоки
 41. 50 лева добавка към пенсиите и през юни
  От 1 юли се повишават социалната пенсия и пенсиите, свързани с трудова дейност, реши още служебният кабинет
 42. КЗК предлага увеличаване на санкциите за нарушения на пазара
  Предложението предвижда глобите да се формират като процент от оборота на дружеството нарушител, а при повторно увеличение да са с до 100% по-високи
 43. България е сред страните с най-малко временно наети работници в ЕС
  Последната статистика на Евростат поставя страната ни редом до Литва, Румъния, Естония и Латвия по най-малък брой наети временни работници в ЕС; най-много срочни работници има в Испания и Полша
 44. Спад на фалитите и ръст на новорегистрираните бизнеси в страната ни през първото тримесечие на годината
  3% по-малко са затворените и с 12% повече новорегистрираните бизнеси в България, показват данните на Евростат
 45. Българският бизнес инвестира по-активно през първото тримесечие
  На челна позиция по направени инвестиции у нас за периода януари-март 2021 г. стои секторът на строителството, на второ място се нарежда секторът на търговията
 46. Ръст на новорегистрираните дружества у нас през първото тримесечие на годината
  България е на второ място в Европейския съюз по новоучредени предприятия, отбелязваме и спад на фалитите
 47. ВКС ще разгледа дали е необходимо имотите при делба да са еднакви по вид и предназначение
  Тълкувателно дело №2/2021 г. по описа на ВКС, ОСГК, е образувано да даде отговор на този въпрос и да уеднакви съдебната практика по него
 48. ББР започна работа по структуриране на два нови гаранционни продукта по програмата InvestEU
  По програмата е предвиден общ ресурс в размер до 1,3 млрд. лева, който ще бъде насочен към подкрепа за българските компании
 49. Анализатори прогнозират подобрение на икономиката на България
  Анализаторите на Markit и на ING следят политическата обстановка в страната ни и въпреки нестабилността предвиждат икономиката ни да се върне до предкризисните си нива
 50. ВАС отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС във връзка с изтичането на лични данни от НАП през 2019 г.
  Всички все още нерешени дела за вреди от изтичането на информация ще бъдат спрени до произнасянето на СЕС