Такса битови отпадъци според количеството ще се плаща от 1 януари 2022 г.

4 март 2021, 12:07 606

Чрез новото определяне на таксата тя ще се превърне в икономически инструмент, който материализира прилагането на принципа „замърсителят плаща“

От 1 януари 2022 г. такса битови отпадъци ще се определя според количеството на натрупаните отпадъци. Това предвижда Националният план за управление на отпадъците 2021-2028 г., който до 15 март ще бъде в процес на обществено обсъждане. Като причина за отлагането вносителите на Плана посочват липсата на информационна сигурност и капацитет на общините, предаде КРОСС.

В проекта таксата за битови отпадъци е определена като икономически инструмент, който трябва да материализира прилагането на принципа „замърсителят плаща“ по отношение на домакинствата и предприятията, които генерират битови отпадъци. Към настоящия момент тази такса се определя като промил върху данъчната/отчетната стойност на имотите, а не спрямо количеството на генерираните отпадъци.

Според анализа и оценката на вносителите на Плана, предприятията заплащат в пъти повече на 1 тон генериран отпадък в сравнение с домакинствата. Това означава, че таксата за битови отпадъци не изпълнява ролята си на икономически инструмент. С измененията в Закона за местни данъци и такси през 2017 г. влязоха в сила нови изисквания относно определянето на размера на тази такса, именно за да може да се превърне в реален икономически инструмент.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент