БНБ: Преките чуждестранни инвестиции намаляват наполовина през 2020 г.

22 февруари 2021, 15:41 46

Най-много средства постъпват от Австрия, Германия и Швейцария

Преките чужди инвестиции в страната за 2020 г. са 561,7 млн. евро, като намаляват с 576,8 млн. евро (-50,7%) спрямо предходната, сочат предварителни данни на БНБ. Единствено през декември потокът от инвестиции е отрицателен и възлиза на 261,8 млн. евро, като по този начин се запазва тенденцията от предходната година, когато потокът отново е на минус, равнявайки се на 86,4 млн. евро.

Привлеченият дялов капитал е отрицателен, като възлиза на минус 986 млн. евро за 2020 г. В тази сума се включват и постъпленията, и плащанията по сделки с недвижими имоти.

Нетните чужди инвестиции в имоти през 2020 г. са отрицателни в размер на минус 1,8 млн. евро, а реинвестираната печалба от чуждестранни инвеститори в български компании е 622,5 млн. евро. Същевременно чуждите инвеститори са увеличили отпуснатите заеми за български фирми с 925,2 млн. евро.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за 2020 г. идват от Австрия, Германия и Швейцария. Сумите са съответно 303,1 млн. евро от Австрия, 294,5 млн. евро от Германия и 207,2 млн. евро от Швейцария.

Нетният поток на инвестициите в чужбина възлиза на 149,3 млн. евро (0,2% от БВП) – при 313,7 млн. евро (0,5% от БВП) за периода от януари до декември 2019 г. През декември 2020 г. нетният поток е положителен, като е в размер на 10,5 млн. евро – при отрицателна стойност от 101,4 млн. евро година по-рано.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент