Новина

 1. Търговският дефицит на България се е свил с 40,5% на годишна база през май 2022 г.
  Износът на стоки през май възлиза на 4 245,4 млн. евро, а вносът – на 4 456,2 млн. евро
 2. Преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 871,2 млн. евро в периода януари – май 2022 г.
  Те се увеличават с 557,4 млн. евро (177,6%) на годишна база
 3. България е на пето място в ЕС по ръст на инфлацията през юни 2022 г.
  В ЕС средната инфлация през юни е 9,6%, а в еврозоната – 1,9%
 4. Агенцията по заетостта вече предлага свои услуги и чрез Български пощи
  Инициативата е разработена съвместно с Министерството на електронното управление и се изпълнява в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост
 5. ИПИ: От началото на пандемията са отпуснати близо 652 млн. лева на бизнеса
  По схемите за подпомагане на бизнеса са кандидатствали близо 35% от средните и 7% от микро- и малките нефинансови предприятия
 6. БНБ отчете ръст в обема на банкнотите от 50 и 100 лева в обращение
  Банкнотите от 50 лева са най-често употребяваните в България
 7. НОИ разработва електронна справка за пенсии
  Тя ще предоставя детайлна информация относно това как се формират сумите, изплащани на пенсионерите, включително начислените добавки или удръжките по запори
 8. Агенцията по заетостта отчете 4,2% безработица през юни 2022 г.
  Общият брой на безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, продължава да намалява
 9. НСИ отчете годишна инфлация от 16,9% през юни 2022 г.
  Месечната инфлация в България през юни е 0,9%, а средногодишната – 9,3%
 10. От 1 януари 2023 г. родителите ще могат да ползват болничен за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина
  Това решиха депутатите при окончателното гласуване на първо и второ четене на измененията в Закона за здравето
 11. Окончателно: Минималният праг за регистрация по ДДС се повишава от 50 на 100 хил. лева от 1 януари 2023 г.
  Депутатите гласуваха на второ чете промените в Закона за ДДС
 12. ЕК прогнозира 2,8% икономически растеж на България през 2022 г.
  В лятната прогноза на ЕК се отбелязва, че през 2022 г. повишението БВП на България ще се ускори с 0,7 процентни пункта спрямо предвидените 2,1% в предходната прогноза
 13. Правителството одобри годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2021 г.
  Приходите и трансферите към НЗОК през 2021 г. са в размер на 5,901 млрд. лева
 14. БНБ понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2022 г. до 1,9%
  От централната банка очакват инфлацията да достигне 14,7% до края на 2022 г.
 15. Правителството прие промени в ОПРЧР за допълнително финансиране по механизма REACT-EU
  С одобрените средства ще бъде предоставена навременна подкрепа чрез мерки за достъп до пазара на труда на украински граждани, пребиваващи в България заради войната
 16. Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 36,1% на годишна база през април 2022 г.
  При вноса на стоки от ЕС през април е отчетено годишно увеличение от 23,7%
 17. НОИ съдейства за изплащането на над 1 000 украински пенсии в България
  Това стана възможно след съвместни усилия на НОИ, Пенсионния фонд на Украйна и Посолството на Украйна в София
 18. АЗ напомня: До 29 юли ползвателите на мярката „60 на 40“ през юни трябва да предоставят отчетите си
  Към 23 юни изплатените средства за запазване на работни места по време на пандемията възлизат на 1,931 млрд. лева
 19. Нов рекорден спад: Еврото доближава паритет с долара за първи път от 20 години насам
  Курсът на единната европейска валута продължава да спада и тази сутрин се движеше само малко над паритет спрямо щатския долар
 20. Средният осигурителен доход за май 2022 г. е 1 299,07 лева
  Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2021 г. до 31.05.2022 г. е 1 201,96 лева
 21. Икономисти прогнозират 45% вероятност за рецесия в еврозоната
  Рискът от рецесия в еврозоната продължава да се увеличава, тъй като нараства заплахата от недостиг на природен газ и се запазват рекордно високите нива на инфлацията
 22. Доходите на 73% от българите остават без промяна през първото тримесечие на 2022 г.
  Увеличение на доходите е отчетено при 18,5% от българите
 23. Работодатели ще получават до 10 000 лева за финансиране на проекти, осигуряващи работни места за лица с трайни увреждания
  Средствата се предоставят от Агенцията за хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания
 24. Търговията на дребно с годишен ръст от 5,0% през май 2022 г.
  На месечна база оборотът на българските търговци на дребно се увеличава с 0,4%
 25. 20,2% годишен ръст на промишленото производство в България през май 2022 г.
  На месечна база ръстът на промишленото производство е с 1,4%
 26. Промените в Закона за ДДС минаха на първо четене в парламента
  Минималният праг за регистрация по ДДС се повишава от 50 на 100 хил. лева от 1 януари 2023 г.
 27. Част от администрацията вече ще работи с удължено работно време и без прекъсване за обедна почивка
  За удобство на гражданите над 90 централни, териториални и местни администрации въвеждат удължено работно време, без прекъсване, от 8:00 до 18:30 ч.
 28. Правителството и ЕИБ подписаха меморандум за по-добро усвояване на средствата от ЕС
  ЕИБ ще предостави на страната ни подкрепа за ефективна, ефикасна и навременна подготовка и изпълнение на проекти или инвестиционни програми, финансирани със средства от ЕС
 29. Еврото е загубило 10% от стойността си спрямо долара през 2022 г.
  Очаква се Европейската централна банка да започне да вдига основните лихви този месец
 30. Икономическата комисия в парламента одобри на първо четене вдигането на прага за регистрация по ДДС
  От 1 януари 2023 г. таванът се вдига от 50 на 100 хил. лева
 31. Продажбите на дребно в еврозоната са нараснали с 0,2% през май 2022 г.
  Според данните на Евростат в България месечният ръст на продажбите на дребно е с 0,4%, а годишният – с 5,0%
 32. Кои са били най-търсените професии в ЕС през първото тримесечие на годината?
  Професията, която е отбелязала най-рязко процентно увеличение на броя на заетите, е помощник при приготвяне на храна
 33. Европейската комисия одобри оперативните програми за България за периода 2021 – 2027 г.
  Брюксел подписа споразумение за партньорство със страната ни, с което се предоставят 11 млрд. лева от еврофондове
 34. Инфлацията в страните от ОИСР достигна 9,6% на годишна база през май 2022 г.
  През май ускорен ръст на цените е регистриран във всички държави, с изключение на Колумбия, Япония, Холандия и Люксембург
 35. НАП стартира две информационни кампании, насърчаващи доброволното плащане на данъци
  С кампаниите „Заплата в плик“ и „Данъчно-осигурителни рискове“ се цели запознаване на бизнеса и физическите лица с техните права и задължения, което може да окаже положителен ефект върху поведението им на данъкоплатци
 36. Актуализацията на държавния бюджет е публикувана в Държавен вестник
  Заложените промени влизат в сила три дни след обнародването им в Държавен вестник, т.е. от 7 юли
 37. 14,9 млрд. лева са постъпленията в НАП през първите 6 месеца на 2022 г.
  НАП отчита ръст на приходите с 1,6 млрд. лева спрямо същия период на миналата година
 38. НАП работи по проект за внедряване на системата за счетоводно отчитане SAF-T в България
  Целта е да се осигури по-ефективно справяне с управлението на риска за фиска, да се намали административната тежест и да се даде стимул за повишаване на доброволното спазване на законодателството от страна на данъкоплатците
 39. „Технологична модернизация за малки и средни предприятия“ е първата обявена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост
  По програмата ще могат да кандидатстват юридически лица и еднолични търговци с приключили финансови 2019, 2020 и 2021 г., които са заявили подкрепа по приоритетни сектори
 40. Данъчното облекчение за деца до 18 г. ще може да се ползва и авансово
  Данъчното облекчение за едно дете става 6 000 лева, за две деца – 12 000 лева, а за три или повече – 18 000 лева
 41. 1 127,1 млн. лева са приходите на Агенция „Митници“ за май 2022 г.
  Приходите от ДДС при внос възлизат на 602,8 млн. лева, което е годишен ръст с 66,7%
 42. МФ очаква превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 1 160 млн. лева към края на юни 2022 г.
  На месечна база за юни 2022 г. се предвижда превишение на приходите над разходите в размер на 555 млн. лева
 43. НАП публикува насоки за ползване на отстъпката от 25 ст. за литър гориво
  Крайните потребители ще ползват отстъпката от 25 ст. за литър гориво три дни след публикуването на бюджетната актуализация в Държавен вестник
 44. Печалбата на банките в България с годишен ръст от 24,3% в края на май 2022 г.
  Към 31 май 2022 г. печалбата на банковата система достигна 773 млн. лева
 45. Производствените цени забавиха годишния си ръст до 38,2% през май 2022 г.
  На месечна база е отчетено повишение с 0,4%
 46. Бизнесът ще получава компенсации за високите цени на тока до края на 2022 г.
  250 лева ще бъде минималната цена, която бизнесът ще плаща, а компенсацията над тази сума ще се равнява на 100% до среднодневната цена, постигната на борсата
 47. Външният дълг на България с годишен ръст от 5,9% през април 2022 г.
  В края на април брутният външен дълг на страната ни възлиза на 41,489 млрд. евро
 48. МС одобри законопроект за промени при ваденето на лични документи
  Предвижда се актът за раждане да може да се използва за доказване на самоличност при изгубени или откраднати лични документи
 49. Евростат: Ръстът на БВП в България изпреварва средния темп в ЕС през 2005 – 2021 г.
  В изследвания период средният ръст на българската икономика достига 2,3%
 50. Парламентът премахна акциза за електрическата енергия, природния газ и втечнения газ до 30 юни 2025 г.
  Въвежда се и намалена ДДС ставка от 9% за доставки на централно отопление и на природен газ