Новина

 1. 26 хил. нови пенсии са отпуснати от НОИ през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  За цялата 2023 г. броят им е 100 213
 2. НАП: 85 хил. се възползваха от предварително попълнените данъчни декларации само за седмица
  Услугата е достъпна в Портала за електронни услуги на приходната агенция
 3. Годишната инфлация в ЕС намалява до 2,8% през февруари 2024 г.
  В еврозоната спада до 2,6%, а в България – до 3,5%
 4. ЕС отчита излишък от 6,2 млрд. евро при международната търговия със стоки през януари 2024 г.
  Еврозоната регистрира излишък от 11,4 млрд. евро
 5. НАП напомня: Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 1 април
  От приходната агенция препоръчват на потребителите да проверят онлайн за наличие на стари задължения
 6. Безработицата в страната е 5,8% през февруари 2024 г.
  Регистрираните нови безработни лица намаляват с 25% на месечна база
 7. Равнището на незаетите работни места е 2,5% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  В еврозоната е 2,7%
 8. НСИ представи основните резултати от наблюдението на работната сила през 2023 г.
  Коефициентът на безработица е 4,3%, или с 0,2% по-висок в сравнение с 2022 г.
 9. НС прие на второ четене изменения, свързани с подаване на документи по електронен път
  Окончателно бяха одобрени промени в Закона за насърчаване на заетостта
 10. Парламентът одобри окончателно нови правила за дистанционна работа
  Депутатите приеха окончателно промените в Кодекса на труда, с които се регулира работата от разстояние
 11. 3,3% е годишната инфлация в България през февруари 2024 г.
  Месечната инфлация е 0,3%
 12. НОИ: За първите два месеца на 2024 г. общите разходи на ДОО са се увеличили с над 500 млн. лева
  В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 3 378,3 млн. лева
 13. Промишленото производство намалява с 2,1% в ЕС и с 3,2% в еврозоната на месечна база през януари 2024 г.
  На годишна база спада с 5,7% в ЕС и с 6,7% в еврозоната
 14. 1 592,01 лева е средният осигурителен доход за България през януари 2024 г.
  Данните са на НОИ
 15. Износът на стоки от България за ЕС намалява с 9% през 2023 г. спрямо 2022 г. по предварителни данни
  Вносът се понижава с 2,5%
 16. Предварително попълнените данъчни декларации вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП
  Достъп може да бъде осъществен чрез ПИК или КЕП
 17. Пенсиите на 350 000 работещи пенсионери ще бъдат служебно преизчислени от 1 април 2024 г.
  Служебното преизчисляване на пенсиите стартира като извънредна мярка по време на коронавирусната пандемия през март 2020 г
 18. Над една трета от регистрираните безработни са получавали обезщетение от НОИ през 2023 г.
  Жените без работа и с право на обезщетение са били почти 8 000 повече от мъжете
 19. Заетостта се увеличава с 0,2% в ЕС и с 0,3% в еврозоната през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие
  В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. заетостта се повишава с 1% в ЕС и с 1,2% в еврозоната
 20. БВП на ЕС и на еврозоната остава без промяна през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие
  В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. БВП се увеличава с 0,2% в ЕС и с 0,1% в еврозоната
 21. Строителната продукция в страната се повишава с 1% на месечна база през януари 2024 г.
  На годишна база нараства с 0,7%
 22. БВП на страната нараства с 1,6% през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г.
  Спрямо третото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 0,5%
 23. Индексът на промишленото производство в България се понижава с 2,5% през януари 2024 г.
  Данните са на месечна база
 24. БВП на един зает в България с ръст от 0,7% през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Заети в икономиката са над 3,3 млн. души
 25. БВП на един зает в България се увеличава с 0,9% през 2023 г.
  Заети в икономиката са над 3,4 млн. души
 26. Бюджетната комисия прие на първо четене промени в ДОПК
  Промените са в три групи
 27. По предварителни данни оборотът в търговията на дребно се увеличава с 0,3% на месечна база през януари 2024 г.
  На годишна база запазва нивото си
 28. 5,7% е инфлацията в ОИСР през януари 2024 г.
  Забавяне на инфлацията е регистрирано от две трети от страните
 29. НАП публикува XSD схема на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г.
  Подаването на информацията се осъществява в Портала на НАП
 30. Обемът на търговията на дребно нараства с 0,3% в ЕС и с 0,1% в еврозоната на месечна база през януари 2024 г.
  На годишна база намалява с 0,6% в ЕС и с 1% в еврозоната
 31. Промени в критериите за микро-, малки, средни и големи предприятия са пуснати за обществено обсъждане
  Публикуван е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
 32. Агенцията по заетостта стартира прием на заявки по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ от 8 март 2024 г.
  Заявки за свободни работни места могат да подават работодатели от реалния сектор, вкл. общини и общински предприятия
 33. Средната работна заплата в България е 2 123 лева в края на 2023 г.
  На годишна база тя нараства с 13%
 34. Местните данъци и такси могат да се плащат онлайн през портала на МЕУ
  Услугата предлага множество предимства както за постоянно живеещи у нас, така и за българските граждани, установени в чужбина
 35. Цените на производител в промишлеността се понижават с 0,9% в ЕС и еврозоната на месечна база през януари 2024 г.
  На годишна база също е отчетен спад
 36. Годишната инфлация в еврозоната се очаква да бъде 2,6% през февруари 2024 г.
  На месечна база тя намалява с 0,2%
 37. Безработицата в ЕС е на ниво от 6% през януари 2024 г.
  В еврозоната е на равнище от 6,4%
 38. Индексът на цените на производител в промишлеността се понижава с 1,8% на месечна база през януари 2024 г.
  На годишна база намалява с 14,2%
 39. Социалната комисия прие на второ четене промени в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние
  Целта е да се осигури по-голяма гъвкавост и сигурност
 40. Правителството одобри промени в Закона за чужденците в България
  С измененията се облекчава и административната тежест на работодателите
 41. НСИ представи данни за бизнес климата в страната през февруари 2024 г.
  Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно той запазва нивото си от януари
 42. НАП спира да предоставя е-услуги, свързани с местните данъци и такси, от 1 март 2024 г.
  Те ще се извършват през портала на Министерство на електронното управление
 43. МИР: Бизнесът може да кандидатства за 127 млн. лева за разработване на иновации до 15 май 2024 г.
  Компаниите могат да получат помощ между 50 000 и 500 000 лева
 44. НАП разработи нова електронна услуга за подаване на данни от доставчиците на платежни услуги към CESOP
  Услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис
 45. Нетните активи на пенсионните фондове са над 22,9 млрд. лева към края на 2023 г.
  В сравнение с края на предходната година те се увеличават с 19,34%
 46. Средната брутна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 24 147 лева през 2023 г.
  Това показват предварителните данни на НСИ
 47. МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117,5 млн. лева
  Целта е да се подобри тяхната конкурентоспособност и да се засили пазарното им присъствие
 48. Фонд „Условия на труд“ набира проекти на работодатели за подобряване на условията на труд и за диагностика на професионалните болести за 2024 г.
  Няма краен срок за кандидатстване
 49. БНБ с прогноза: Годишната инфлация ще продължи да се забавя през първата половина на 2024 г.
  През първата половина на 2024 г. реалният БВП се очаква да нараства както на верижна, така и на годишна база
 50. НАП публикува годишна данъчна декларация по ЗКПО за 2023 г.
  Тя може да бъде открита на сайта на приходната агенция