Новина

 1. София с двойно по-висок брутен продукт на човек спрямо Варна
  Според данни на НСИ за брутния вътрешен продукт по региони, столицата е на първо място и по индустрия
 2. БНБ: Банките трябва да запазят като резерв пълния обем на печалбата за 2020 г.
  Мярката е във връзка с несигурната икономическа обстановка и потенциалните рискове пред кредитния портфейл на банките
 3. Още 42 компании са получили държавна помощ
  Средствата са в размер на 2,7 млн. лева
 4. Цената на златото с най-голям спад от 10 години насам
  Благородният метал, който през 2020 г. стигна исторически връх от 2 061 долара за тройунция, вчера е достигнал цената от 1 835,55 долара на борсата в Ню Йорк
 5. Европейската комисия с препоръки относно застаряването на населението
  Предложение: Ограничаване на ранното пенсиониране
 6. Допълнителните 50 лева за пенсионерите може да останат и през април
  392 000 пенсионери ще получат еднократна добавка от 120 лева
 7. Разкриват 15 000 работни места по Националния план за действие по заетостта през 2021 г.
  Субсидираните работни места се увеличават с 12%
 8. Предложение: Без хартиени касови бележки при пазаруване онлайн и доставки до дома
  Това предвижда проектът за софтуерна фискализация, който се обсъжда от работна група между представители на НАП и бизнеса
 9. НАП изплати 22,2 млн. лева на над 2 000 дружества по програмата за подкрепа с оборотен капитал
  Всички кандидати преминават през автоматизирана софтуерна проверка
 10. ВАС не допусна искане на главния прокурор за тълкувателно решение дали ЮЛНЦ могат да оспорват подзаконови нормативни актове
  Върховните съдии считат, че вече са дали отговор на въпроса
 11. Окончателно: Търговците на едро няма да прилагат мерките срещу изпирането на пари
  Промените в ЗМИП влизат в сила от 29.01.2021 г.
 12. Рекордна заетост във Велико Търново за трета поредна година
  Основни причини са образователният ценз и инвестициите в региона
 13. Компаниите отчитат спад на приходите през декември
  39% от дружествата са с намалели постъпления
 14. 400 дружества изпадат в несъстоятелност годишно
  Около 150 000 компании подават декларации за прекратяване на дейност на година
 15. Агенция „Митници“ с приходи над 9,1 млрд. лева за 2020 г.
  Постъпленията от събрани мита са с 91,8 млн. лева повече от предвиденото за годината
 16. 70% от малките и средните предприятия са засегнати от кризата
  Това сочат резултатите от годишната анкета на Българската стопанска камара
 17. Военни и полицаи получават с 334 лева по-високи пенсии от останалите
  НОИ публикува статистика за пенсиите през първите девет месеца на 2020 г.
 18. Планира се Национален регистър на запорите да започне да функционира от средата на 2022 г.
  В него ще бъдат вписвани обстоятелства относно запорите върху движимите вещи, подлежащи на регистрация
 19. Нов проект за приемане на реда и условията за отпускане на помощи за деца в 8-и клас
  Всички ученици от първи и осми клас ще получават помощи, независимо от доходите на семейството
 20. Всеки трети българин се пенсионира с недостатъчно стаж или възраст
  Това показва статистиката на НОИ за първите шест месеца на 2020 г.
 21. 300 млн. лева годишни загуби за бюджета от онлайн търговия
  Направените проверки от НАП през 2020 г. са 241, а установените нарушители – 65
 22. НАП разкри близо 10 000 онлайн търговци, укриващи данъци
  Данъчните вече следят пратките както от България, така и от чужбина
 23. 8,6 млн. лева са платени в подкрепа на затворените бизнеси
  Подпомогнатите работници са близо 36 000 до момента
 24. Публикувана е новата версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2021 г.
  Интрастат операторите, ползващи модула, трябва да инсталират новата версия на продукта
 25. Работодателските организации призовават за национална стратегия за заселване в България
  Според АОБР трябва да се вземат мерки за задържане у нас на българите, които са се прибрали от чужбина заради пандемията
 26. 56% от бизнесите у нас отлагат бъдещи инвестиции
  Това показва проучване сред българските предприятия, проведено от Българската стопанска камара
 27. Между 10 и 15% от търговците на дребно са фалирали
  Данните са на Бългapcĸaтa pитeйл асоциация
 28. НСИ: Промяна на цените в период на криза
  Средното нарастване на цените на хранителните продукти е 5,4%
 29. Европейският парламент предлага да се въведе директива за работещите от вкъщи
  Целта е да се гарантира, че служителите няма да бъдат товарени със служебни задачи след края на работния ден
 30. Стартира прием на документи за мерките 60:40 и 80:20
  Агенция по заетостта започва обработка на заявления за държавна помощ по двете мерки
 31. От днес местните данъци могат да се плащат и на каса
  Вчера стартира онлайн плащането на налозите
 32. Търговци декларират двойно по-голям оборот по мярката за безвъзмездна помощ
  Според говорителя на НАП Росен Бъчваров това е опит за получаване на по-големи средства от държавата
 33. НАП насърчава гражданите да изискват касови бележки с информационна кампания
  Кампанията „Къде е Бончето?“ цели да насърчи гражданите да изискват касови бележки при всяка покупка на стока и услуга
 34. Въвеждат се допълнителни гаранции за правата на командированите служители в ЕС или ЕИП
  Измененията в Наредбата за командироване на работници за предоставяне на услуги уреждат изравняване на условията за труд при командироване на служители в държави членки, както и при приемането им в България
 35. Улесняват режима за регистрация на ведомствени бензиностанции
  Това гласят промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти, които бяха одобрени на първо четене
 36. Изплащането на помощи по мярката 75:0 започва от средата на февруари
  За целта бюрата по труда ще работят допълнително
 37. Проект за изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. – наредбата за касовите апарати
  Промените се налагат заради измененията в ЗДДС от декември 2020 г., свързани със СУПТО
 38. Тютюнопроизводителите вече ще могат да сключват еднодневни трудови договори
  Това се съдържа в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране на договорите по чл.114а от КТ пред Инспекцията по труда
 39. Над 7 млрд. лева са предвидени по Програмата за развитие на регионите за 2021 – 2027 г.
  Средствата по програмата са за модернизация на различна по вид инфраструктура, за стимулиране на икономическото развитие, на прехода към зелена енергия, както и за подкрепа на регионалната политика
 40. Набраният капитал през Българска фондова борса възлиза на над 320 млн. лева за 2020 г.
  Ръст с 39% има при сделките на регулиран пазар спрямо 2019 г.
 41. Агенция по вписванията предоставя 6 нови услуги, достъпни онлайн
  Сред тях са издаване на заверен препис от вписан акт и издаване на удостоверение за имот
 42. НАП ще отдели 6,18 млн. лева за картови плащания през следващите 3 години
  Пригодната агенция сключва договор за услугата с „Борика“ АД, тъй като е единственото дружество, което отговаря на критериите за участие
 43. Средният осигурителен доход за ноември е 1 099,10 лева
  За периода 1 декември 2019 г. – 30 ноември 2020 г. средният месечен осигурителен доход за страната е 1 060,85 лева
 44. Над 6 000 предприятия са кандидатствали за 89 млн. лева помощ от НАП
  До момента броят на одобрените кандидати е над 3 200, за които са предвидени 36 млн. лева по програмата
 45. Работодателите ще трябва да уведомяват НАП по електронен път за причината при прекратяване на трудов договор
  Предложените промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба №5), които са публикувани за обществено обсъждане, предвиждат промени и при командироване на служители
 46. Търговското салдо на България е минус 1,474 млрд. лева
  Данните на БНБ обхващат периода януари-ноември 2020 г.
 47. Преките чуждестранни инвестиции се увеличават
  Основни инвеститори са Нидерландия, Австрия и Германия
 48. Прогноза на БНБ: През 2022 г. ще се върнем на предкризисните нива
  Експертите от централната банка прогнозират ръст на икономиката от 3,7% през 2021 г. и 3,6% – през следващата година
 49. Над 400 000 души са останали без работа от началото на пандемията
  Най-голям брой безработни по време на кризата са регистрирани в област София – над 46 000 души
 50. Предлага се първоинстанционният съд да прави проверка за редовността и допустимостта на подадените касационни жалби по административни дела
  Това се предвижда във внесения на 15.01.2021 г. Законопроект за изменение и допълнение на АПК