Новина

 1. Агенцията по заетостта отчете рекордно ниска безработица у нас през юни
  През юни равнището на регистрираната безработица в страната достигна 5,2%
 2. Средният осигурителен доход за май е 1 179,80 лева
  За периода от 1 юни 2020 г. до 31 май 2021 г. средномесечният осигурителен доход за страната е 1 117,14 лева
 3. Инфлацията през юни е минус 0,2%, на годишна база достигна 2,7%
  Спрямо май е отчетено слабо намаление в цените на хранителни продукти и безалкохолни напитки
 4. Стратегия по заетостта: До 2030 г. работещите в България трябва да са 78% от населението
  В Стратегията, одобрена от правителството, е заложено до 10 години безработицата да не надвишава 4%
 5. Съветът на ЕС прие временно освобождаване от ДДС за дейности по купуване и даряване във връзка с пандемията
  След като извънредната ситуация приключи, приложимите ставки на ДДС ще бъдат възстановени
 6. Близо 60% ръст на износа ни за ЕС през април
  През април 2021 г. България е изнесла в ЕС стоки за близо 3,9 млрд. лева
 7. КНСБ: Работещият българин трябва да получава 1 069 лева на месец, за да покрива разходите си за издръжка
  Заплатата за издръжка отразява ниво на заплащане, което позволява на семейството достоен начин на живот
 8. 22% от всички наети лица в България получават минимална заплата
  Според данни на КНСБ близо 700 000 българи попадат в групата на т.нар. „работещи бедни“
 9. НСИ отчете ръст в цените на недвижимите имоти
  Цените на жилищата в София са нараснали с 11,6% на годишна база
 10. Въвеждат нови правила за „ин хаус“ поръчките
  Държавните предприятия ще могат да поемат поръчки от министерства и ведомства за изграждане на обекти или предоставяне на услуги само ако имат капацитета да изпълнят изцяло поръчката
 11. Всеки трети безработен у нас – с минимално обезщетение за безработица през 2020 г.
  През 2020 г. около 40% от безработните българи са получавали от 15 до 25 лева на ден, а едва 5,3% са взимали максималното обезщетение от 74,29 лева на ден
 12. Предлагат линията на бедност да стане 413 лева след 1 януари 2022 г.
  Сегашният размер на линията на бедност е 369 лева
 13. „Евробарометър“: 52% от българите подкрепят въвеждането на еврото
  1/5 от българските граждани не искат да се разделят с лева
 14. ЕК повиши прогнозата си за ръст на българската икономика
  Потребителското търсене е един от най-положителните фактори за по-добрите прогнозни данни, но темпът на ваксинационната кампания остава проблем
 15. ЕК предложи въвеждането на екосъобразен дълг в подкрепа на зеления преход
  Чрез него публичният сектор в ЕС, чиито финансови възможности не покриват нуждите на зеления преход, ще могат да финансират инвестиции в устойчиво развитие
 16. Евростат: Европейците се пенсионират все по-късно
  Основен фактор за дълготрайна и стабилна заетост в ЕС остава висшето образование, независимо от възрастта
 17. Търговията на дребно в България бележи най-голям ръст в ЕС през май
  Еврозоната и зона ЕС също отбелязват значителен ръст на годишна база; през май продажбите на дребно бележат ръст след понижение през април
 18. Повече от 100 заболявания вече с пожизнен ТЕЛК
  Промени в Наредбата за медицинската експертиза разширяват кръга на заболяванията, за които може да се издава решение за пожизнена неработоспособност
 19. Повече от 600 чуждестранни дружества с инвестиционни намерения към България
  Потенциалната стойност на заявените инвестиции е 32 млрд. лева
 20. НАП: Зрелостниците сами плащат здравното си осигуряване
  От НАП припомнят, че в месеците между завършването на средното си образование и започването на висшето си образование, зрелостниците се осигуряват за собствена сметка
 21. Пожизненото изплащане на пенсия в намален размер при по-ранно пенсиониране е оспорено пред Конституционния съд
  Конституционно дело №14/2021 г. е образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на думата „пожизнено“ в чл. 68а от КСО
 22. ЕКОФИН: Пенсионната възраст да се обвърже с продължителността на живота
  Застаряването на населението е сред най-сериозните проблеми на ЕС и поставя огромна тежест върху бюджетите на страните членки
 23. Агенцията по заетостта с нови мерки в подкрепа на започващите работа
  Мерките насърчават трудовата мобилност като покриват част от битовите разходи на новонаетите служители
 24. Приходите от ДДС нарастват с 19% към края на май
  Приходите от постъпления от ДДС са с най-голям дял в държавния бюджет
 25. 130 държави се споразумяха за въвеждането на глобален корпоративен данък
  Въвеждането на данъчна ставка от 15% върху печалбите на корпорациите ще доведе до допълнителни 150 млрд. долара от данъчни приходи за целия свят
 26. Българите работят по две години по-малко от средното за ЕС
  Нови данни на Евростат показват, че България е на едно от последните места в съюза по продължителност на трудовия път
 27. Бюджетът стартира втората половина на годината с излишък от 82 млн. лева
  Една от причините за по-доброто представяне са корпоративните данъци, които обикновено се декларират до 31 март, но бяха събрани през юни заради кризата от Covid-19
 28. НСИ отчита годишен ръст от 13% на цените на производител
  Най-голям ръст се наблюдава в секторите на добивната промишленост, преработващата промишленост и производството на основни метали
 29. ЕБВР повиши прогнозата си за растеж на българската икономика на 4,5% за 2021 г.
  Според експерти на банката ръстът ще се забави до 4% през 2022 г.
 30. Бизнес климатът се влошава през юни
  НСИ отчита влошаване на очакванията на мениджърите за следващите три и шест месеца в промишлеността и строителството
 31. Изплащането на осъвременените пенсии започва на 7 юли
  За дванадесети пореден месец над 2 млн. пенсионери у нас ще получат и добавка от 50 лева към редовните си пенсии
 32. Промени в Кодекса на труда може да регламентират дистанционната работа
  Предложените промени трябва да внесат повече яснота в отношенията между работодатели и служители в случаи на отдалечено работно място
 33. НАП: Системата за обслужване на едно гише стартира от 1 юли
  Новата система позволява дистанционни регистрации по ДДС за онлайн търговците; от приходната агенция споделят и разяснителни бележки за новите правила за ДДС в електронната търговия, които влизат в сила на 1 юли
 34. България е сред първите 10 по неработещи трудоспособни граждани в ЕС
  Тенденцията към намаляване броя на хората извън работната сила се обръща след началото на пандемията от март 2020 г.
 35. Цените на стоки и услуги в България са сред най-ниските в ЕС
  Неравенството в нивата на доходите и цените между водещите държави и тези в долната част на класацията остава значително
 36. Скок на разходите за труд от 4,9% през първото тримесечие на 2021 г.
  Секторът на здравеопазването отбелязва ръст от 26,1% в разходите за възнаграждение, спад от -9,2% при хотелиерите и ресторантьорите
 37. Една четвърт от българите живеят в бедност
  Броят на бедните у нас се е увеличил през последните 13 години в противоречие на поставената през 2008 г. цел за неговото намаляване
 38. Страната ни е на предпоследно място по иновации в ЕС
  България получи високи оценки по няколко критерия в годишния доклад на ЕС за иновациите, но изостава в други сектори
 39. България подкрепя ЕК за освобождаването на дарения от ДДС
  Според служебния министър на финансите Асен Василев мярката трябва да бъде краткосрочна и да се ограничи до отговор на кризата
 40. Около 650 000 души у нас се осигуряват в доброволен пенсионен фонд
  През 2020 г. са отворени едва 5464 нови партиди
 41. Темпът на увеличение на разходите за труд се забавя до 4,9% през първото тримесечие
  Увеличението, породено от засилените разходи в публичния сектор, към който спадат работниците на първа линия, се забавя в почти всички държави от Европейския съюз
 42. Банки и застрахователи ще предлагат доброволна европенсия
  Това ще стане с въвеждането на паневропейски персонален пенсионен продукт – т.нар. регламент PEPP, който влиза в сила от март 2022 г.
 43. Министерството на финансите предлага създаването на Закон за покритите облигации
  Инициативата идва след доклад на Европейската комисия, в който се отбелязва, че такъв закон в България липсва
 44. НАП събра задължения за 4 млн. лева само за седмица
  Лични срещи с големите длъжници в цялата страна повишават събираемостта на задължения, засилените проверки продължават
 45. Мярката 60/40 ще бъде променена за юни и юли
  Новите правила предвиждат два прага за отпускане на средства – за бизнеси със спад на приходите между 30 и 40% и за такива със спад над 40%
 46. България е на 53-то място в световна класация за конкурентоспособност
  Страната ни губи 5 позиции спрямо 2020 г.
 47. Средствата в Сребърния фонд са 3,452 млрд. лева към края на май
  Натрупаните средства през първите пет месеца на 2021 г. са с около 160 млн. лева повече спрямо отчетените в края на декември 2020 г.
 48. Над 60% от бизнесите са обявили приходите си за 2020 г. пред НАП
  Срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък изтича на 30 юни
 49. КФН отчете 40% ръст на исканията за прехвърляне на пенсия от един фонд в друг
  Общо 74 471 осигурени лица са подали заявления в периода януари – март, а сумата на прехвърлените средства е 280,8 млн. лева
 50. Инфлацията през май е 0,1%, на годишна база достигна 2,5%
  Спрямо април има слабо повишение в цените на различни видове стоки и услуги, а при жилищното обзавеждане и режийните разходи за дома почти няма промяна