Нови работни места за възстановяване на пазара на труда през 2021 г.

22 февруари 2021, 18:02 153

Повишаване на заетостта и развиване на човешкия капитал, вместо стимулиране на безработните да търсят работа, са основните приоритети, заложени в новия План за действие по заетостта 2021 г.

Министерството на труда и социалната политика публикува новия План за действие по заетостта 2021 г. За тази година средствата за активна политика са с 10 млн. лева повече в сравнение с миналата, като техният размер ще достигне 83 млн. лева, сочат данни на Института за пазарна икономика, цитирани от „Инвестор“.

Голяма част от освободените средства и нови такива са насочени към регионалните програми за заетост, чийто паричен размер ще достигне 12,2 млн. лева. Повече средства има и за програмата „Старт на кариерата“ (7,2 млн. лева), както и за програми за насърчаване на работодателите да наемат дългосрочно безработни, безработни до 24 г. с основно и по-ниско образование и такива до 50 г. (3,1 млн. лева), като очакванията са да предоставят 1 131 работни места.

С още 1,6 млн. лева ще се осигури работа на 296 младежи до 29 г., а микропредприятията ще бъдат стимулирани с 2,4 млн. лева, за да се осигури заетост на 660 лица.

Увеличаването на средствата са за осигуряване на директна заетост, а не за обучения, повишаване на квалификация и преквалификация, като изхарчените пари ще се повишат с 15,2 млн. лева, а заетите работни места с 2 990 повече (до 5 502 души).

Запазва се делът на средствата в Плана, предвидени за обучителни мерки (7% от общите средства в Плана) и комбинирани такива (20% от общите средства в Плана). Шанс за работа ще получат общо 5 502 души, а за обучение – 11 599 души. Положителна тенденция се наблюдава в пренасочване на средствата към насърчителни мерки и обучения за сметка на средства по програми за заетост и обучение, доказали се като неефективни и противоречиви в практиката на ЕС.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент