Примери към Калкулатори
свързани към ТРЗ калкулатори

общовалидни за темата

 1. Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК, когато служител е ползвал болнични през месеца
 2. Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК, когато служител получава минимална работна заплата
 3. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, при задължение за текуща издръжка
 4. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато лицето издържа деца
 5. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка
 6. Максимална удръжка от заплата по запор за издръжка, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка и е ползван болничен през месеца
 7. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка, издържа свои деца и е ползван болничен през месеца
 8. Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК
 9. Максимална удръжка от заплата по запор съгласно ГПК
 10. Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху дохода за самоосигуряващо се лице, което се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“
 11. Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху дохода за самоосигуряващо се лице, което не се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“
 12. Изчисляване на осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице, което има болничен през месеца
 13. Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху дохода за самоосигуряващо се лице, което има ТЕЛК с над 50% намалена работоспособност
 14. Изчисляване на осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице, което има много нисък доход от трудова дейност
 15. Изчисляване на осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице, което няма доход от трудова дейност през месеца
 16. Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху доходите за самоосигуряващо се лице, което се осигурява на минималния осигурителен доход, но ще формира по-голям за годината осигурителен доход
 17. Изчисляване на минимален осигурителен доход при непълен работен ден и законоустановено работно време от 7 часа
 18. Изчисляване на минимален осигурителен доход над 610 лв. при непълно работно време
 19. Изчисляване на минимален осигурителен доход при непълно работно време
 20. Изчисляване на данък върху доходите от наем на физическо лице, получен в 4-то тримесечие, когато наемател е юридическо лице
 21. Изчисляване на данък върху доходите от наем, когато наемодателят е с ТЕЛК
 22. Изчисляване на данък върху доходите от наем на физическо лице при уговорен нетен наем, когато наемател е юридическо лице
 23. Изчисляване на данък върху доходите от наем на физическо лице при уговорен нетен наем, когато наемател е самоосигуряващо се лице
 24. Изчисляване на данък върху доходите от наем на физическо лице, когато наемател е друго физическо лице
 25. Изчисляване размера на осигурителните вноски за самоосигуряващо се лице, когато осигуряването започва в средата на месеца
 26. Изчисляване на нетно възнаграждение на самоосигуряващо се лице за положен личен труд в дружество, чрез което то не се осигурява
 27. Изчисляване размера на осигурителните вноски на самоосигуряващо се лице – пенсионер, собственик в дружество
 28. Изчисляване размера на осигурителните вноски и на възнаграждението за личен труд при самоосигуряващо се лице, което се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“
 29. Изчисляване на осигурителни вноски и на възнаграждение за личен труд на самоосигуряващо се лице, което не се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“
 30. Изчисляване на минималните осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице – без риска „Общо заболяване и майчинство“
 31. Изчисляване на минималните осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице – с включен риск „Общо заболяване и майчинство“
 32. Изчисляване на основно възнаграждение при назначаване на управляващ по последващ ДУК с уговорено нетно възнаграждение
 33. Изчисляване на основно възнаграждение при договорен бюджет за възнаграждение и трудов стаж по специалността
 34. Изчисляване на основно възнаграждение при договорено брутно възнаграждение
 35. Изчисляване на основно възнаграждение при договорено брутно възнаграждение и зачетен стаж по специалността
 36. Изчисляване на основно възнаграждение за управляващ с договорено нетно възнаграждение
 37. Изчисляване на основно възнаграждение при договорен бюджет за възнаграждение
 38. Изчисляване на основно възнаграждение при договорено нетно възнаграждение
 39. Изчисляване на основно възнаграждение за ДУК, когато се изплаща ежемесечен брутен бонус и управляващият има зачетен трудов стаж по специалността
 40. Изчисляване на основно възнаграждение по определен бюджет за възнаграждение, със зачетен стаж по специалността и без здравно осигуряване (лицето е чужденец)
 41. Изчисляване на основно възнаграждение при определен бюджет за възнаграждение, зачетен стаж и решение на ТЕЛК
 42. Изчисляване на нетно възнаграждение по основно възнаграждение и бюджет за допълнително възнаграждение
 43. Изчисляване на бонус към определено основно възнаграждение и зачетен стаж, така че да се достигне определен бюджет за възнаграждение
 44. Изчисляване на нетно възнаграждение за управляващ с намалена работоспособност (с ТЕЛК)
 45. Изчисляване на основно възнаграждение за ДУК, когато се изплаща ежемесечен брутен бонус
 46. Изчисляване на нетно възнаграждение с информация за основно възнаграждение и стаж по специалността
 47. Изчисляване на брутно възнаграждение с информация за основно възнаграждение и стаж по специалността
 48. Изчисляване на нетно възнаграждение по заработен бюджет за възнаграждение
 49. Изчисляване на бюджет за възнаграждение с информация за основно или брутно възнаграждение
 50. Изчисляване на бюджет за възнаграждение с информация за основно възнаграждение и стаж по специалността
 51. Изчисляване на бюджет за възнаграждение по договорено нетно възнаграждение по ДУК
 52. Изчисляване на брутна сума при уговорен нетен хонорар на изпълнител по граждански договор, когато той е пенсионер с ТЕЛК
 53. Изчисляване на бруто при договорен нетен хонорар на артист-изпълнител по граждански договор, осигурен по ТД на максимума
 54. Изчисляване на нетно възнаграждение по граждански договор при определен бюджет за хонорар
 55. Изчисляване на бюджет за хонорар по граждански договор при договорено нетно възнаграждение
 56. Изчисляване на бруто при уговорено нето, като изпълнителят е осигурен и хонорарът се изплаща в 4-то тримесечие
 57. Изчисляване на основна заплата при назначаване на служител по втори трудов договор с уговорена нетна заплата
 58. Изчисляване на основна заплата по бюджет, трудов стаж и без здравно осигуряване (чужденец)
 59. Изчисляване на основна заплата при договорена брутна заплата и зачетен стаж по специалността
 60. Изчисляване на основна заплата при договорен бюджет за заплата и зачетен трудов стаж по специалността
 61. Изчисляване на основна заплата при договорен бюджет за заплата
 62. Изчисляване на основна заплата при определен бюджет за заплата, зачетен трудов стаж по специалността и решение на ТЕЛК
 63. Изчисляване на основна заплата при договорена брутна заплата
 64. Изчисляване на бюджет за заплата при разпределяне на допълнителни бонуси
 65. Изчисляване на основна заплата за трудов договор с ежемесечен брутен бонус и зачетен трудов стаж по специалността
 66. Изчисляване на основна заплата за трудов договор, когато се изплаща ежемесечен брутен бонус
 67. Изчисляване на основна заплата при договорена нетна заплата и зачетен трудов стаж по специалността
 68. Изчисляване на основна заплата при договорена нетна заплата
 69. Изчисляване на бюджет за заплата по договорена основна или брутна заплата
 70. Изчисляване на бюджет за заплата по договорена основна заплата и зачетен трудов стаж по специалността
 71. Изчисляване на бюджет за заплата по договорена нетна заплата
 72. Изчисляване на нетна заплата по заработен бюджет за заплата
 73. Изчисляване на нетна заплата за служител с намалена работоспособност (с ТЕЛК)
 74. Изчисляване на нетна заплата по основна заплата и бюджет за допълнително възнаграждение
 75. Изчисляване на брутно възнаграждение с информация за основна заплата и зачетен трудов стаж по специалността
 76. Изчисляване на нетна заплата с информация за основна заплата и стаж по специалността
абонамент