Изчисляване на основна заплата за трудов договор, когато се изплаща ежемесечен брутен бонус

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 14 януари 2021 1284 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато трябва да бъде изчислен размерът на основната заплата, когато е уговорено нетно възнаграждение, което се формира както от основна заплата, така и на базата на ежемесечен брутен бонус за постигнати резултати.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора при по-сложни изчисления от гледна точка на експертите по обработка на заплати и личен състав.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 63 думи;

скрито платено съдържание: 25 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 368 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 117 думи;