Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху доходите за самоосигуряващо се лице, което се осигурява на минималния осигурителен доход, но ще формира по-голям за годината осигурителен доход

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 юни 2021 1107 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски и на данъка върху доходите, когато се осигуряват на минималния осигурителен доход и имат издаден болничен за временна неработоспособност през месеца.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски чрез минималния осигурителен доход и размера на данъка върху доходите чрез получения доход от трудова дейност през месеца.

Фактическа обстановка

Самоосигуряващо се лице със свободна професия през януари 2021 г. има издаден болничен лист за временна неработоспособност за 10 работни дни и реално отработени – също 10 работни дни. Заради по-малкото работни дни през месеца лицето получава доход от своята дейност в размер на 300 лв. Осигурява се на минималния осигурителен доход, с включен риск „Общо заболяване и майчинство“. В края на годината се очаква, че лицето ще получи средно на месец по 1 200 лв. доход от дейността си и че само през месец януари ще е получило 300 лв. доход.

Трябва да се изчисли размерът на осигурителните вноски за месеца и на данъка върху доходите.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 166 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 203 думи;