Изчисляване на нетна заплата по заработен бюджет за заплата

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 14 януари 2021 1184 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за служители, работещи по трудов договор, които искат да изчислят колко ще бъде нетното им възнаграждение при конкретно заработен бюджет за заплата.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на нетно възнаграждение на служител, когато възнаграждението на служителя се определя от заработения бюджет за заплата – например обем изработена продукция, услуги или обем извършени продажби.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 49 думи;

скрито платено съдържание: 18 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 155 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 56 думи;