Изчисляване на осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице, което има болничен през месеца

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 юни 2021 2428 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски, когато имат издаден болничен за временна неработоспособност през месеца.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски чрез получения доход от трудова дейност.

Фактическа обстановка

Самоосигуряващо се лице със свободна професия получава на година около 32 000 лв. доход от трудова дейност, което прави средно по 2 667 лв. на месец. Лицето е избрало да се осигурява всеки месец върху равни месечни суми от 2 000 лв., които са равни на средномесечния му доход след приспадане на 25% нормативно признати разходи. През януари 2021 г. лицето има издаден болничен лист за временна неработоспособност за 15 работни дни и реално отработени 5 работни дни. Заради по-малкото работни дни през месеца то получава доход от своята дейност в размер на 400 лв.

Трябва да се изчисли размерът на осигурителните вноски за месеца и данъкът върху доходите.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 165 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 207 думи;