Изчисляване на брутно възнаграждение с информация за основна заплата и зачетен трудов стаж по специалността

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 13 януари 2021 1446 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за служителите, работещи по трудов договор, които имат договорена основна заплата и зачетен трудов стаж по специалността – за да си изчислят брутното възнаграждение, върху което ще бъдат осигурени, ако са заработили пълен месец.

Целта на примера е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на брутно възнаграждение, върху което ще бъдат изчислени осигуровките за сметка на служителя, когато в трудовия му договор са вписани договорена основна заплата и зачетени години стаж по специалността.

Брутното трудово възнаграждение, върху което се изчисляват осигурителните вноски за лицата, се ползва за база от Националния осигурителен институт (НОИ) при изчисляване на обезщетения за болнични, безработица и други осигурителни плащания към осигурените лица.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 43 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 281 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 64 думи;