Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК, когато служител е ползвал болнични през месеца

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация 21 юни 2021 954 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ специалисти, които желаят да изчислят размера на максималната удръжка от заплатата на служител по запор, получен от публичен изпълнител (запор по ДОПК), когато служителят е ползвал и болнични през месеца, които са за сметка на и изплатени от работодателя.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на максималния размер на удръжката от заплата на служител по запор съгласно ДОПК, когато служителят е ползвал болнични през месеца.

Фактическа обстановка

Служител получава 1 000 лв. нетно възнаграждение за октомври 2020 г. За същия месец служителят е ползвал 5 дни болнични, за които работодателят му изплаща обезщетение в размер на 50 лв. за първите три дни. Преди да изплати трудовото възнаграждение на служителя за октомври 2020 г., работодателят получава запорно съобщение от публичен изпълнител по реда на ДОПК. Сумата по запорното съобщение е в общ размер на 5 000 лв.

Трябва да се изчисли какъв е максималният размер на удръжката, която работодателят трябва да направи от възнаграждението на служителя и да преведе на публичния изпълнител, както и какъв е размерът на сумата, която следва да се изплати на служителя.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 276 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 83 думи;