Изчисляване на минималните осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице – с включен риск „Общо заболяване и майчинство“

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 11 февруари 2021 1364 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде минималният размер на осигурителните им вноски, когато са избрали да се осигуряват върху размера на минималния осигурителен доход (610 лв. за 2020 г.) с включен риск „Общо заболяване и майчинство“ (да получават болнични при заболяване).

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски на база минималния осигурителен доход с включени осигуровки за риска „Общо заболяване и майчинство“.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 37 думи;

скрито платено съдържание: 14 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 221 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 126 думи;