Изчисляване на основна заплата при определен бюджет за заплата, зачетен трудов стаж по специалността и решение на ТЕЛК

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 15 януари 2021 1127 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят каква основна заплата да впишат при изготвянето на трудовия договор със служител, когато е определен бюджет за неговото възнаграждение (общ разход за работодателя), в който трябва да се включи зачетен стаж по специалността и да се отчете, че лицето има над 50% трайно намалена работоспособност с решение на ТЕЛК.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение в рамките на определения бюджет за възнаграждение, като се отчете, че в заплатата на лицето трябва да се отрази зачетеният стаж по специалността и фактът, че лицето има решение на ТЕЛК за над 50% трайно намалена работоспособност.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 40 думи;

скрито платено съдържание: 35 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 156 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 129 думи;