Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху дохода за самоосигуряващо се лице, което се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 юни 2021 1051 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски и на данъка върху доходите, когато ще се осигуряват на постоянен средномесечен осигурителен доход, без значение от реално получения по трудова дейност, и искат да се включва рискът „Общо заболяване и майчинство“.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски чрез средномесечния осигурителен доход, а размера на данъка върху дохода – чрез реално получения доход от трудова дейност.

Фактическа обстановка

Самоосигуряващо се лице със свободна професия получава за месец януари 2021 г. 2 000 лв. доход от трудова дейност и се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“. Лицето очаква доходите му от трудова дейност за годината да са около и над 60 000 лв. То иска всеки месец да внася равни суми за осигурителни вноски, което, на база на средногодишния му доход, означава, че средномесечният му осигурителен доход ще е върху максимума от 3 000 лв. По този начин се компенсират месеците, в които по една или друга причина лицето получава по-нисък средномесечен доход от този през останалите месеци.

Трябва да се изчисли размерът на осигурителните вноски и на данъка върху доходите.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 227 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 115 думи;