Изчисляване на нетно възнаграждение с информация за основно възнаграждение и стаж по специалността

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 20 януари 2021 950 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за управляващите, работещи по ДУК, които имат договорено основно възнаграждение и зачетен трудов стаж по специалността – за да си изчислят чистото (нетно) възнаграждение, което ще получат, ако са заработили пълен месец.

Целта на примера е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на чистото (нетно) възнаграждение, което управляващият ще получи, когато в неговия ДУК са вписани: договорено основно възнаграждение и зачетени години стаж по специалността.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 45 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 208 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 65 думи;