Изчисляване размера на осигурителните вноски за самоосигуряващо се лице, когато осигуряването започва в средата на месеца

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 февруари 2021 1144 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните им вноски, без да се включва рискът „Общо заболяване и майчинство“, когато осигуряването започва в средата на месеца, а не в неговото начало.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски чрез осигурителния доход и броя на работните дни в месеца, без да приспада осигуровките за риск „Общо заболяване и майчинство“.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 33 думи;

скрито платено съдържание: 14 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 233 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 114 думи;