Изчисляване на основна заплата при договорена брутна заплата и зачетен стаж по специалността

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 15 януари 2021 1310 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят каква основна заплата да впишат при изготвянето на трудов договор със служител, когато с него е договорено конкретно брутно възнаграждение и трябва да бъде зачетен стаж по специалността.

В този случай калкулаторът ще изчисли какъв трябва да бъде размерът на основното възнаграждение, когато работодател и служител са договорили конкретно брутно възнаграждение, в което се включва зачетеният до момента стаж по специалността.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 39 думи;

скрито платено съдържание: 37 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 241 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 150 думи;