Изчисляване на осигурителни вноски и на възнаграждение за личен труд на самоосигуряващо се лице, което не се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 февруари 2021 1250 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски и на възнаграждението за личен труд, когато не искат да се включва рискът „Общо заболяване и майчинство“ (да получават болнични при заболяване).

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски и на възнаграждението за личен труд, без да приспада осигуровки за риск „Общо заболяване и майчинство“.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 53 думи;

скрито платено съдържание: 26 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 241 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 208 думи;