Изчисляване на нетна заплата за служител с намалена работоспособност (с ТЕЛК)

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 14 януари 2021 3913 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за служителите, работещи по трудов договор, които имат договорена основна заплата, имат зачетен трудов стаж по специалността и в същото време имат валидно решение на ТЕЛК с установена трайна неработоспособност над 50% – за да си изчислят чистото (нетно) възнаграждение, което ще получат, ако са заработили пълен месец.

Целта на примера е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на чистото (нетно) възнаграждение, което служителят ще получи, като се вземе предвид данъчното облекчение за лица с трайна неработоспособност с 50 и над 50%.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 65 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 325 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 117 думи;