Изчисляване на бюджет за възнаграждение по договорено нетно възнаграждение по ДУК

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 19 януари 2021 997 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за мениджъри и предприятия, които искат да изчислят колко ще е общият разход (бюджет) за възнаграждение при конкретно договорено нетно възнаграждение на управляващ.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на бюджет за възнаграждение на управляващ, когато предприятието е договорило с него нетно възнаграждение.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 18 думи;

скрито платено съдържание: 25 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 155 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 54 думи;