Изчисляване на основна заплата при назначаване на служител по втори трудов договор с уговорена нетна заплата

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 15 януари 2021 1386 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят каква основна заплата да впишат при изготвянето на втори трудов договор със служител, с който е уговорена нетна заплата.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение по допълнителния трудов договор, като вземе предвид максималния осигурителен доход за страната (за 2020 г. той е в размер на 3 000 лв.) – тоест да не бъдат начислени осигуровки над максималния осигурителен доход.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 56 думи;

скрито платено съдържание: 49 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 269 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 184 думи;