Изчисляване на бруто при договорен нетен хонорар на артист-изпълнител по граждански договор, осигурен по ТД на максимума

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 19 януари 2021 1303 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти, които искат да изчислят размера на брутната сума по сметка, която се вписва на ред 1 в сметката за изплатени суми по граждански договор – когато е договорен нетен хонорар и изпълнителят по договора е осигурен и по трудов договор върху максималния осигурителен доход (за 2020 г. той е 3 000 лв.). На практика изчислената брутна сума е сумата, която трябва да се впише като брутно възнаграждение в гражданския договор на артист-изпълнителя.

В този случай калкулаторът ще изчисли брутния размер на хонорара, от който да се приспаднат нормативно признатите разходи (НПР) и данъкът, за да стигне до нетния хонорар, който изпълнителят по договора се е уговорил да получи.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 32 думи;

скрито платено съдържание: 33 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 185 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 129 думи;