Изчисляване размера на осигурителните вноски на самоосигуряващо се лице – пенсионер, собственик в дружество

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 февруари 2021 1129 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица, в качеството им на собственици в дружества, които са пенсионери и искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски, когато не полагат личен труд в предприятието и се осигуряват само здравно, върху минималния осигурителен доход.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на здравноосигурителните вноски на база минималния осигурителен доход.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 37 думи;

скрито платено съдържание: 25 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 215 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 70 думи;