Изчисляване на основно възнаграждение за управляващ с договорено нетно възнаграждение

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 25 януари 2021 917 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво основно възнаграждение да впишат при изготвянето на ДУК с управляващ, когато е договорено неговото нетно възнаграждение.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение чрез договореното нетно възнаграждение между предприятието и управляващия и зачетения трудов стаж на същата или сходна позиция.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 26 думи;

скрито платено съдържание: 18 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 210 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 153 думи;