Изчисляване на бюджет за заплата по договорена нетна заплата

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 14 януари 2021 1328 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за мениджъри и работодатели, които искат да изчислят колко ще е общият разход (бюджет) за възнаграждение при конкретно договорено нетно възнаграждение на служител.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на бюджет за заплата на служител, когато работодателят е договорил с него нетна заплата.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 17 думи;

скрито платено съдържание: 26 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 149 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 55 думи;