Изчисляване размера на осигурителните вноски и на възнаграждението за личен труд при самоосигуряващо се лице, което се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 февруари 2021 1106 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски и на възнаграждението за личен труд, когато искат да се включва рискът „Общо заболяване и майчинство“ (да получават болнични при заболяване).

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски и на възнаграждението за личен труд, като приспадане осигуровките за риск „Общо заболяване и майчинство“.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 48 думи;

скрито платено съдържание: 26 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 272 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 209 думи;