Изчисляване на бюджет за заплата при разпределяне на допълнителни бонуси

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 14 януари 2021 1418 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво допълнително възнаграждение (допълнителна заработка, бонус или премия) трябва да добавят към основната заплата за месеца, когато има зачетен стаж по специалността, но бюджетът за заплата (общият разход за работодателя) не трябва да надхвърля определен размер.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на допълнителното възнаграждение в рамките на определения бюджет за заплата, като се отчете, че в заплатата на лицето трябва да се отрази зачетеният стаж по специалността.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 65 думи;

скрито платено съдържание: 38 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 178 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 92 думи;