Изчисляване на осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице, което няма доход от трудова дейност през месеца

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 юни 2021 897 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски, когато ще се осигуряват на минималния осигурителен доход, без да се включва рискът „Общо заболяване и майчинство“, и през съответния месец нямат получен доход от трудова дейност.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски чрез минималния осигурителен доход.

Фактическа обстановка

Самоосигуряващо се лице със свободна професия за месец януари 2021 г. няма получен доход от трудова дейност и се осигурява на минималния осигурителен праг, без да се включва рискът „Общо заболяване и майчинство“.

Трябва да се изчисли размерът на осигурителните вноски.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 109 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 100 думи;