Изчисляване на минимален осигурителен доход над 610 лв. при непълно работно време

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 4 март 2021 923 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти, които желаят да изчислят минималния осигурителен доход ( МОД), определен съобразно длъжността и индустрията на работодателя, в размер над 610 лв. за служител, който работи на непълно работно време. Целта на това изчисление е да се избегне рискът възнаграждението на лицето, върху което то ще бъде осигурено, да се окаже по-ниско от минималния осигурителен доход, върху който то трябва да бъде осигурено.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на минимален осигурителен доход ( МОД) в случаите, когато лице, съгласно своя трудов договор, работи на непълен работен ден на заплата, която е по-ниска от определения съгласно длъжността и индустрията на работодателя минимален осигурителен доход за служителя.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 77 думи;

скрито платено съдържание: 13 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 166 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 150 думи;