Изчисляване на минималните осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице – без риска „Общо заболяване и майчинство“

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 15 февруари 2021 1093 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде минималният размер на осигурителните им вноски, когато са избрали да се осигуряват върху размера на минималния осигурителен доход (610 лв. за 2020 г.) без риска „Общо заболяване и майчинство“ (да получават болнични при заболяване).

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски на база минималния осигурителен доход – без приспадането на осигуровките за риск „Общо заболяване и майчинство“.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 38 думи;

скрито платено съдържание: 14 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 193 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 126 думи;